Partneralimentatie 2016 berekenen

De partneralimentatie 2016 berekenen? U kunt daarvoor gebruik maken van de tremanormen, in combinatie met de richtlijnen die er gelden voor de indexering. De partneralimentatie dient ieder jaar aangepast te worden aan de inflatie (of deflatie) van dat moment, zodat de te betalen bedragen leiden tot dezelfde koopkracht als het jaar daarvoor.


Lees meer

Moet u solliciteren als u alimentatie ontvangt?

Ex-partners die alimentatie ontvangen hebben officieel geen sollicitatieplicht, maar dienen wel voldoende inspanning te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het valt in de praktijk niet mee om een sollicitatieplicht af te dwingen, al wijst een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag er wel op dat iemand bij te weinig inspanning ernstige nalatigheid kan worden verweten.


Lees meer

Wanneer eindigt de alimentatieplicht

De alimentatieplicht ontstaat na een echtscheiding, waarbij de meest verdienende partner een plicht heeft tot het betalen van alimentatie aan de minst verdienende partner. Maar tot wanneer geldt de alimentatieplicht?


Lees meer

Duur partneralimentatie mogelijk ingekort

Een kamermeerderheid (VVD, PvdA en D66) vindt de huidige duur van partneralimentatie achterhaald en wil deze verkorten. Op dit moment geldt een maximale duur van twaalf jaar voor partners die niet in het levensonderhoud kunnen voorzien en er tijdens het huwelijk kinderen geboren zijn. Mogelijk wordt de duur van de partneralimentatie in 2016 al ingekort.


Lees meer

Wanneer recht op partneralimentatie

Bij het beƫindigen van een geregistreerd partnerschap, samenwonen of huwelijk ontstaat er een alimentatieplicht. De duur van deze plicht is maximaal 12 jaar. Als de verbintenis korter dan 5 jaar duurde en er zijn geen kinderen betrokken, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dus tot maximaal 5 jaar.


Lees meer

Meer alimentatie als uw ex-partner een nieuwe relatie heeft?

Als uw ex een nieuwe partner heeft, kan dit invloed hebben op de alimentatie. Er treden echter pas effecten op als uw ex-partner gaat samenwonen met zijn nieuwe partner. Op de kinderalimentatie heeft het samenwonen geen effect. Sinds 1 april 2013 is het niet relevant of de ouder, die de onderhoudsplicht heeft, samenwoont.


Lees meer

Alimentatie herberekenen

Tijdens een echtscheiding worden er afspraken gemaakt over de hoogte en invulling van de (kinder)alimentatie. Het kan zijn dat uw leven, dat van uw kind, of dat van uw voormalige partner ondertussen is veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de alimentatieplicht. U dient dan de alimentatie te laten herberekenen.


Lees meer

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Dit zorgt voor een lagere (voorlopige) teruggaaf van de belastingdienst voor veel ouders. Het verschil met de huidige situatie kan oplopen tot soms 300 euro per maand.


Lees meer

Veelgestelde vragen over dit onderwerp


Wat is alimentatie?

Alimentatie is de onderhoudsplicht om mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud. Ook na een scheiding blijft de verplichting om voor elkaar (en kinderen) te zorgen, bestaan.

Lees het volledige antwoord

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan houdt in dat u samen met uw partner afspraken maakt over de opvoeding van uw minderjarige kinderen. Dit legt u vast in een wettelijk verplicht ouderschapsplan. 

Lees het volledige antwoord