Nieuwe wetgeving kinderalimentatie 2020?

De kinderalimentatiewet zal zeer waarschijnlijk worden herzien. Het voorstel voor de herziening ligt bij de Tweede Kamer die vragen heeft gesteld aan de indieners en momenteel wacht op antwoord. Totdat de nieuwe wet kinderalimentatie officieel herzien is, blijft de huidige wet van kracht. De nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht ingaan. Wilt u hulp bij het vaststellen van de kinderalimentatie? Neem dan contact op met één van onze echtscheidingsspecialisten of mediators.


Lees meer
Wettelijke status voor mediator

Wettelijke status voor mediator

Mediation heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen in Nederland. Deze vorm van bemiddeling wordt veelal gebruikt bij het oplossen van conflicten rondom echtscheidingen, maar ook rondom huurgeschillen of arbeidsconflicten. Door de toenemende populariteit treden mensen steeds vaker naar voren als mediator, terwijl zij eigenlijk niet over de juiste papieren beschikken. Om deze reden pleit minister Dekker voor een zogeheten mediationwet.


Lees meer
Ontbinden religieus huwelijk wordt makkelijker

Ontbinden religieus huwelijk wordt makkelijker

Over het algemeen kunnen zowel mannen als vrouwen in Nederland van elkaar scheiden als het huwelijk strandt. Voor tientallen tot honderden vrouwen in een religieus huwelijk is dit helaas niet mogelijk omdat het vaak niet lukt om het huwelijk te ontbinden. Eind november heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om dit makkelijker te maken. Op deze manier wordt huwelijkse gevangenschap een halt toegeroepen.


Lees meer

Pensioenverdeling bij scheiding gaat veranderen

Bij een scheiding moet er een aantal zaken worden verdeeld. Niet alleen de huisvoorraad en meubels, maar ook het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Op dit moment zorgt de verdeling hiervan bij veel ex-partners voor kopzorgen. Dit komt omdat zij vaak tot jaren na de scheiding met elkaar in contact moeten blijven om het pensioen te verdelen. Een nieuw wetsvoorstel gaat hier verandering in brengen.


Lees meer
Nieuwe wetgeving partneralimentatie

Duur partneralimentatie in 2020 naar 5 jaar

Op 21 mei is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de duur van de partneralimentatie van 12 jaar terug te brengen naar maximaal 5 jaar. De nieuwe regeling gaat vanaf 2020 in en is enkel van toepassing op nieuwe alimentatie afspraken. Een exacte datum is nog niet bekend, naar verwachting zal de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 van kracht zijn.


Lees meer

Wordt de duur van de partneralimentatie ingekort?

​Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de duur van de partneralimentatie in te korten van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. De Tweede Kamer is op 11 december 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Indien ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, gaat de nieuwe wetgeving naar verwachting op 1 januari 2020 in. De wet geldt niet voor reeds gemaakte afspraken met betrekking tot de alimentatie.


Lees meer

Wetgeving scheiden zonder rechter van tafel

Als u wilt scheiden, moeten bij dit proces altijd een rechter en een advocaat van pas komen. Een nieuw wetsvoorstel voor een flitsscheiding zou hier verandering in brengen. Echter is dit voorstel niet aangenomen door het kabinet.


Lees meer

Onderhoudsplicht stiefouder 2020 verleden tijd?

Op dit moment zijn stiefouders volgens de wet onderhoudsplichtig jegens hun stiefkinderen. Deze verplichting zal waarschijnlijk komen te vervallen zodra de wetgeving rondom kinderalimentatie wordt gewijzigd. Een voorstel tot wijziging is reeds geruime tijd in behandeling bij de Tweede Kamer. Waarschijnlijk zal de wet per 2020 of 2021 worden vernieuwd.


Lees meer

Wat is griffierecht bij echtscheiding?

Een echtscheiding is een civiele zaak, waarbij u griffierechten moet betalen. Meestal regelt uw advocaat de betaling; u betaalt de advocaat en de advocaat betaalt de griffierechten. Van griffierechten is alleen sprake als er een rechter nodig is bij uw scheiding. Als u geen rechter nodig heeft, betaalt u geen griffierechten. U heeft een rechter nodig bij uw scheiding als u: getrouwd bent, het samen niet eens wordt over de scheiding, samen kinderen heeft die nog geen 18 zijn. Griffierechten zijn niet de grootste kostenpost bij een echtscheiding.


Lees meer

Beperkte huwelijkse voorwaarden bij huwelijk vanaf 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt er een beperking op de gemeenschap van goederen. Trouwde u op of na 1 januari 2018, dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen.


Lees meer

Veelgestelde vragen over dit onderwerp


Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen de partners met afspraken (bv alimentatieinboedel en woning en pensioen) over de echtscheiding.

Lees het volledige antwoord

Wat is een flitsscheiding?

Een flitsscheiding is op dit moment niet mogelijk. Het was tussen 2001 en 2009 een maas in de wet, waardoor het mogelijk was om zonder tussenkomst van een rechter te scheiden.

Lees het volledige antwoord