Onderhoudsplicht stiefouder 2018 verleden tijd?

Op dit moment zijn stiefouders volgens de wet onderhoudsplichtig jegens hun stiefkinderen. Deze verplichting zal waarschijnlijk komen te vervallen zodra de wetgeving rondom kinderalimentatie wordt gewijzigd. Een voorstel tot wijziging is reeds geruime tijd in behandeling bij de Tweede Kamer. Waarschijnlijk zal de wet per 2018 of 2019 worden vernieuwd.


Lees meer

Nieuwe wetgeving kinderalimentatie 2018?

De kinderalimentatiewet zal zeer waarschijnlijk worden herzien. Het voorstel voor de herziening ligt bij de Tweede Kamer die vragen heeft gesteld aan de indieners en momenteel wacht op antwoord. Totdat de nieuwe wet kinderalimentatie officieel herzien is, blijft de huidige wet van kracht. De nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht ingaan. Wilt u hulp bij het vaststellen van de kinderalimentatie? Neem dan contact op met één van onze echtscheidingsspecialisten of mediators.


Lees meer

Wat is griffierecht bij echtscheiding?

Een echtscheiding is een civiele zaak, waarbij u griffierechten moet betalen. Meestal regelt uw advocaat de betaling; u betaalt de advocaat en de advocaat betaalt de griffierechten. Van griffierechten is alleen sprake als er een rechter nodig is bij uw scheiding. Als u geen rechter nodig heeft, betaalt u geen griffierechten. U heeft een rechter nodig bij uw scheiding als u: getrouwd bent, het samen niet eens wordt over de scheiding, samen kinderen heeft die nog geen 18 zijn. Griffierechten zijn niet de grootste kostenpost bij een echtscheiding.


Lees meer

Beperkte huwelijkse voorwaarden bij huwelijk vanaf 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt er een beperking op de gemeenschap van goederen. Trouwde u op of na 1 januari 2018, dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen.


Lees meer

Gratis eerstelijns rechtsbijstand ter voorbereiding op uw echtscheiding

Bij een officiële echtscheidingsprocedure zijn er vaak veel kostenposten, waardoor de financiële impact van een echtscheiding groot kan zijn. Wist u dat u met behulp van gratis eerstelijns rechtsbijstand uw scheiding kunt voorbereiden, voordat u kostbare procedures start?


Lees meer

Korting op eigen bijdrage via Juridisch Loket

Als u in verband met uw aankomende scheiding recht heeft op subsidie voor de rechtsbijstand, betaalt u altijd een eigen bijdrage. U kunt op deze eigen bijdrage onder bepaalde voorwaarden een korting krijgen, als u door Het Juridisch Loket bent doorverwezen.


Lees meer

Wat is High Trust mediation?

High Trust mediation betekent dat de mediator een duurzame samenwerking op basis van High Trust is aangegaan met de Raad van Rechtsbijstand. Deze samenwerking garandeert een soepel verloop van het proces met betrekking de aanvraag van subsidie voor rechtsbijstand.


Lees meer

Wat is een akte van verdeling bij scheiding?

Als u gaat scheiden maakt u afspraken met uw ex-partner. Deze afspraken kunt u vastleggen in een echtscheidingsconvenant, bijvoorbeeld over alimentatie, co-ouderschap en het pensioen. Een echtscheidingsconvenant bevat vele afspraken, maar regelt niet de juridische bezitsoverdracht van onroerend goed, zoals een koopwoning of aandelen in een vennootschap.


Lees meer

Wat is een onderhandse akte bij scheiding?

Een onderhandse akte bij scheiding is een document dat de (ex)partners zelf opstellen, zonder tussenkomst van een notaris. De akte is ondertekend en met het document kunnen de (ex)partners bewijzen wat zij hebben afgesproken. Een onderhandse akte heeft als nadeel dat de afspraken die er in staan niet zonder tussenkomst van een rechter afdwingbaar zijn. Daarvoor heeft u een authentieke akte nodig, of een document met executoriale titel.


Lees meer
Scheiden heeft invloed op uw verblijfsvergunning, of die van uw partner

Scheiden en Verblijfsvergunning

Als u een verblijfsvergunning (voor bepaalde tijd) heeft en u gaat scheiden, dan heeft uw scheiding mogelijk gevolgen voor de verblijfsvergunningen van u en uw gezinsleden. Het is belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn, zodat u op tijd een nieuwe verblijfsvergunning kunt aanvragen bij de rijksoverheid.


Lees meer

Veelgestelde vragen over dit onderwerp


Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen de partners met afspraken (bv alimentatieinboedel, woning en pensioen) over de echtscheiding.

Lees het volledige antwoord

Wat is een flitsscheiding?

Een flitsscheiding is op dit moment niet mogelijk. Het was tussen 2001 en 2009 een maas in de wet, waardoor het mogelijk was om zonder tussenkomst van een rechter te scheiden.

Lees het volledige antwoord