Meer alimentatie als uw ex-partner een nieuwe relatie heeft?


Als uw ex een nieuwe partner heeft, kan dit invloed hebben op de alimentatie. Er treden echter pas effecten op als uw ex-partner gaat samenwonen met zijn nieuwe partner. Op de kinderalimentatie heeft het samenwonen geen effect. Sinds 1 april 2013 is het niet relevant of de ouder, die de onderhoudsplicht heeft, samenwoont.

Alles over partneralimentatie

Verandering in partneralimentatie

De partneralimentatie kan wel veranderen in een nieuwe situatie. Wanneer de ontvanger van de alimentatie gaat samenwonen met een nieuwe partner (hierbij dienen zij samen te wonen alsof zij getrouwd zijn) dan zegt de wet dat partneralimentatie eindigt. Er ontstaan vaak problemen op het moment dat de ontvanger van alimentatie hiermee geconfronteerd wordt en zegt niet volledig samen te wonen. De betaler van de partneralimentatie zal dit vervolgens aan moeten tonen.

Als de betaler van de alimentatie gaat samenwonen kan dit ook gevolgen hebben op het bedrag van de alimentatie. De draagkracht van de betaler zal hierdoor namelijk stijgen (kosten in het huishouden worden nu verdeeld over 2 personen). De hoogte van de partneralimentatie kan echter alleen stijgen als de ontvanger van de alimentatie behoefte heeft aan een extra bijdrage in zijn of haar levensonderhoud. Dit zal de ontvanger moeten aantonen.

Alimentatie herberekenen

Bent u, als ontvanger danwel als betaler van partneralimentatie, van mening dat de hoogte van het bedrag moet worden herberekend en u komt er samen niet uit? Neem dan contact op met onze echtscheidingspecialisten. Zij kunnen u vertellen wat uw rechten zijn en helpen bij het herberekenen van de partneralimentatie.

Neem contact op met een van onze kantoren