Alimentatie herberekenen


Tijdens een echtscheiding worden er afspraken gemaakt over de hoogte en invulling van de (kinder)alimentatie. Het kan zijn dat uw leven, dat van uw kind, of dat van uw voormalige partner ondertussen is veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de alimentatieplicht. U dient dan de alimentatie te laten herberekenen.

Bovendien zijn er in 2015 nieuwe regelingen en is de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar. Neem contact op met een van onze vestigingen om te bekijken of ook uw alimentatie moet worden herberekend. Hieronder vindt u een aantal van de mogelijke oorzaken voor een alimentatieherberekening.

Alles over partneralimentatie

Alles over kinderalimentatie

Nieuwe partner

Als de alimentatieplichtige een nieuwe partner heeft, dan heeft dit op zichzelf nog geen invloed op de alimentatieplicht. Echter als deze nieuwe relatie ervoor zorgt dat de alimentatieplichtige ook de zorg heeft over de kinderen van de nieuwe partner, dan kan dit wel invloed hebben. De kinderalimentatie moet namelijk gelijk worden verdeeld over alle kinderen in de verschillende relaties.

Als de nieuwe partner zelf ook inkomen geniet kan dit aanleiding zijn voor een verhoging van de alimentatie.

Inkomsten voor het kind

Als het kind voor zijn 21e levensjaar zelf een inkomen krijgt, kan het kind vrijwillig afstand doen van de kinderalimentatie. Hiertoe dienen kind en alimentatieplichtige samen een overeenkomst te tekenen. Gaat het kind niet akkoord met het afstand doen van de alimentatie, dan kan de alimentatieplichtige een verzoek indienen bij de rechtbank.

Verandering inkomen alimentatieplichtige

Het inkomen van de alimentatieplichtige kan veranderen. Een hoger inkomen kan leiden tot een verhoging van de kinderalimentatie en een lager inkomen kan leiden tot een verlaging bij herberekening van de alimentatie.

Op de website van het Nibud vindt u alle mogelijke oorzaken voor het wijzigen van de bestaande alimentatieregeling.

Hulp nodig?

Bent u van mening dat in uw situatie de alimentatie moet worden herberekend, maar u komt er samen niet uit? Onze specialisten bij echtscheidingen kunnen u hierbij helpen. Neem contact op met een van onze vestigingen voor meer informatie.