Partneralimentatie 2016 berekenen


De partneralimentatie 2016 berekenen? U kunt daarvoor gebruik maken van de tremanormen, in combinatie met de richtlijnen die er gelden voor de indexering. De partneralimentatie dient ieder jaar aangepast te worden aan de inflatie (of deflatie) van dat moment, zodat de te betalen bedragen leiden tot dezelfde koopkracht als het jaar daarvoor. 

Het levensonderhoud wordt ieder jaar duurder, vandaar dat de partneralimentatie 2016 weer wat hoger zal liggen dan die in 2015. Dit noemen we de alimentatie indexering 2016, op basis van een percentage volgens de tremanorm. Ook in 2016 is er sprake van een indexering, wat betekent dat de alimentatie hoger of lager uit zal pakken dan een jaar eerder. Het is de Minister van Justitie die de tremanorm voor een jaar vaststelt, de minister is daarmee verantwoordelijk voor de hoogte van de partneralimentatie in 2016.

Alles over partneralimentatie

Alimentatie indexering 2016

Wilt u de alimentatie indexering voor 2016 berekenen? U kunt daarvoor gebruik maken van het tremanorm percentage, aan de hand waarvan u de verhoging of verlaging kunt berekenen. Het alimentatie indexeringspercentage voor 2016 is vastgesteld op 1,3%. U kunt dat percentage berekenen om ten opzichte van de partneralimentatie in 2015 te berekenen wat het bedrag in 2016 dient te zijn. Ontvangt u partneralimentatie in 2016? Zorg er dan voor dat u tijdig een berekening maakt en geef de verhoging door aan uw ex-partner of de advocaat, zodat u ook in 2016 het juiste bedrag aan partneralimentatie zal ontvangen. 

Wettelijke tremanorm voor alimentatie

De indexatie op basis van de wettelijke tremanorm voor de alimentatie is geldig voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie. Houd er wat dat betreft rekening mee dat de beide bedragen dienen te worden aangepast aan het prijsniveau in 2016, om tot een eerlijke bijdrage in de kosten te komen. Het indexeringspercentage voor de partneralimentatie in 2016 is met 1,3% gemiddeld tot hoog, de afgelopen jaren ging het om 0,9% (2014) en 0,8% (2015). Dat betekent dat de partneralimentatie in 2016 relatief wat hoger uit zal vallen dan we de afgelopen jaren gezien hebben.

Berekenen partneralimentatie 2016

Wilt u de partneralimentatie in 2016 berekenen, op basis van het bedrag zoals u dat in 2015 ontving? U kunt daar 1,3% bij op tellen, door het bedrag dat u ontvangt te vermenigvuldigen met 1,013. Als alternatief kunt u de oude alimentatie delen door 100, om het bedrag dat daaruit volgt vervolgens te vermenigvuldigen met 101,3. Hier komt in de beide gevallen hetzelfde uit, aan de hand waarvan u de partneralimentatie voor 2016 kunt vaststellen. Uiteraard kunt u daar advies over inwinnen bij een specialist.