• Soepel en snel scheiden
  • Geen advocaat, dus goedkoper
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Scheiden zonder hoge kosten?

Vul onderstaand formulier in en ontvang snel en gratis een vrijblijvende offerte!

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Lees de privacyvoorwaarden.

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is de basis voor een echtscheiding en voor uw nieuwe toekomst. U en uw partner maken een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de echtscheiding. 

Zaken waarover afspraken gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld de alimentatie, inboedel, woning en pensioen. Wanneer u minderjarige kinderen heeft dient in het echtscheidingsconvenant ook een ouderschapsplan te worden opgenomen. Onze mediators helpen u bij het opstellen van deze afspraken.

Afspraken over de scheiding staan in het echtscheidingsconvenant


Een echtscheidingsconvenant is pas (rechts)geldig wanneer deze is ondertekend door een advocaat of notaris. Bij Mediation Scheidingen zorgen wij ervoor dat alle benodigde afspraken op papier staan, vóórdat wij deze overleggen aan de echtscheidingsadvocaat. Door onze ervaring hierin en de minimale inbreng van de advocaat blijven de kosten laag en verloopt uw scheiding zo snel en soepel mogelijk. De advocaat zal het convenant voorleggen aan de rechter ter bekrachtiging, waarna de afspraken in het echtscheidingsconvenant werkelijk van kracht zijn.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Het echtscheidingsconvenant is verplicht wanneer u wilt scheiden. Nadat de rechter het echtscheidingsconvenant heeft bekrachtigd, zijn de gemaakte afspraken rechtens afdwingbaar, waardoor het een zogenaamde executoriale titel gekregen heeft. Hierdoor kan bijvoorbeeld, als het zover komt, alimentatie worden afgedongen door middel van een deurwaarder.

Hoe helpt uw mediator?

Door goed na te denken over de afspraken die u in het echtscheidingsconvenant zet, bouwt u al direct aan uw nieuwe toekomst. Uw mediator van Mediation Echtscheidingen denkt hierin met u mee. Hij kan u vertellen wat de wet aangeeft en wat uw rechten en plichten zijn, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat u zelf wilt. Er is geen standaard echtscheidingsconvenant, elke situatie is anders. Bij onenigheid kan de mediator door zijn ervaring snel uitsluitsel bieden en zo de emoties uit de gesprekken halen.

Onze mediators zijn gediplomeerd en hebben jarenlange ervaring met echtscheidingen. Zij kunnen u daardoor informeren en adviseren over alles wat bij een scheiding komt kijken en zij zullen ervoor zorgen dat alle afspraken juridisch kloppen. Wanneer het echtscheidingsconvenant is opgesteld zal de scheiding normaal gesproken verder soepel verlopen. Uw mediator zal het convenant samen met het verzoek tot echtscheiding voor u indienen bij de rechtbank.

U kunt niet tot overeenstemming komen?

Wanneer u niet tot overeenstemming kunt komen over de afspraken in het echtscheidingsconvenant, zoals bij een vechtscheiding, bieden wij de mogelijkheid om alleen te scheiden. Hierbij krijgt u beiden een aparte adviseur toegewezen die u vertegenwoordigt.

Goedkoop scheiden

De goedkoopste manier om te scheiden is Zelf Scheiden. Hierin heeft u zelf alle afspraken al gemaakt.


Info Goedkoop Scheiden

Mediation Scheiden

Mediation Scheiden betekent dat u samen wilt scheiden. Beiden heeft u de intentie om er samen uit te komen.


Info Mediation Scheiden

Alleen Scheiden

Als u er samen niet uit komt, is er de mogelijkheid tot Alleen Scheiden. U krijgt beiden een persoonlijk adviseur.


Info Alleen Scheiden