Wanneer recht op partneralimentatie


Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, samenwonen of huwelijk ontstaat er een alimentatieplicht. De duur van deze plicht is maximaal 12 jaar. Als de verbintenis korter dan 5 jaar duurde en er zijn geen kinderen betrokken, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dus tot maximaal 5 jaar.

Alles over partneralimentatie

Waarvoor is partneralimentatie bedoeld ?

Partneralimentatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat een ex-partner, die niet in de levensbehoefte kan voorzien, financiëel wordt bijgestaan zodat deze niet in financiële problemen komt. De levensstandaard die tijdens het huwelijk gold kan zo voor beiden behouden blijven.

De partner die voor het grootste deel van het gezamenlijk inkomen zorgde zal een bijdrage moeten leveren aan het levensonderhoud van de ander. De onderhoudsplicht die men tijdens het huwelijk had, blijft gedurende de periode met alimentatieplicht dus bestaan.

Kan partneralimentatie worden afgewezen ?

Het is mogelijk dat de partneralimentatie toch wordt afgewezen, ondanks dat aan de vereisten is voldaan. Als de alimentatie-ontvanger tijdens het huwelijk wangedrag heeft vertoond (bijvoorbeeld aggressie of geweld, waar de alimentatiebetaler hinder van ondervindt) is het mogelijk dat de rechter besluit dat de partneralimentatieplicht vervalt. Dit gebeurt op basis van de lotsverbondenheid die al voor de echtscheiding wordt verbroken.

Wilt u gaan scheiden en heeft u vragen over de partneralimentatie? Of is er iets veranderd in uw situatie en wilt u de alimentatie laten herberekenenNeem contact op met Mediation Scheidingen.