Indexering alimentatie 2021: 3%


Elk jaar worden inkomens en uitkeringen door de minister van Veiligheid en Justitie aangepast om ervoor te zorgen dat de koopkracht in Nederland gelijk blijft. Deze jaarlijkse aanpassing heet indexatie. Ook de kinderalimentatie en de partneralimentatie worden jaarlijks door de minister op grond van artikel 402-a Boek I BW geïndexeerd zodat de alimentatie meestijgt met de lonen.

Voor 2021 is het indexeringspercentage voor alimentatie vastgesteld op 3%. Dat betekent dat u, als u alimentatie betaalt, per 1 januari 2021 meer moet gaan betalen. Dit is wettelijk verplicht. Als u alimentatie ontvangt, heeft u vanaf 1 januari 2021 recht op een hoger bedrag. Het bedrag dat u normaal ontvangt wordt dan met 3% verhoogd. 

Vaststellen van de alimentatie indexering

Met welk percentage de alimentatie moet worden verhoogd, wordt elk jaar rond november bepaald. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen. Hieronder vindt u een overzicht van de indexeringen van de afgelopen tien jaar.

Indexering 2009-2021 in percentages

2009201020112012201320142015201620172018201920202021
3,92,30,91,31,70,90,81,32,11,52,02,53,0

Het cijfer hangt af van de loonstijgingen van dat jaar. De gemiddelde loonstijging wordt in Nederland vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS baseert zich daarbij op de landelijke salarisontwikkeling in het bedrijfsleven, bij de overheid en in andere sectoren. Zonder een jaarlijkse verhoging van de inkomens en uitkeringen zou de koopkracht in Nederland elk jaar afnemen. De jaarlijkse verhoging geldt voor alle alimentatie.

Alles over partneralimentatie

Alles over kinderalimentatie

Alimentatie 2021 berekenen

U kunt de verhoging van de alimentatie aan de hand van het indexcijfer zelf berekenen. Op de website van Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) staat een eenvoudige rekenhulp, waarbij u alleen het jaartal en het vastgestelde bedrag hoeft in te voeren. Het LBIO is een overheidsinstelling die gespecialiseerd is in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie en verricht wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen. U kunt het LBIO inschakelen om de berekening en de inning van de alimentatie te regelen.

Kan er worden afgeweken van de wettelijke indexering?

Ja, dat kan, maar uitsluitend als de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde dit vooraf samen schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld het convenant of het ouderschapsplan.

Onze mediators weten alles over de landelijke regels voor alimentatie. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.