De hoogte van de kinderalimentatie bepalen

Als u gaat scheiden en u heeft kinderen jonger dan 21 jaar, bepaalt de wet dat u samen verantwoordelijk blijft voor de verzorging en de opvoeding van uw kind(eren) tot 21 jaar. Om deze reden moet u afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Hoe de hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld leest u in dit artikel.


Lees meer

Indexering alimentatie 2018: 1,5%

Elk jaar worden inkomens en uitkeringen door de minister van Veiligheid en Justitie aangepast om ervoor te zorgen dat de koopkracht in Nederland gelijk blijft. Deze jaarlijkse aanpassing heet indexatie. Ook de kinderalimentatie en de partneralimentatie worden jaarlijks door de minister op grond van artikel 402-a Boek I BW geindexeerd zodat de alimentatie meestijgt met de lonen.


Lees meer

Indexering alimentatie 2017

Elk jaar worden inkomens en uitkeringen door de minister van Veiligheid en Justitie aangepast om ervoor te zorgen dat de koopkracht in Nederland gelijk blijft. Deze jaarlijkse aanpassing heet indexatie. Ook de kinderalimentatie en de partneralimentatie worden jaarlijks door de minister op grond van artikel 402-a Boek I BW geindexeerd zodat de alimentatie meestijgt met de lonen.


Lees meer

Zijn alimentatiekosten aftrekbaar ?

​Regelgeving per 1 januari 2015 veranderd. Alimentatiekosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar zijn sinds 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar. De regels hiervoor zijn op die datum aangepast, tot en met 2014 waren die kosten wel gewoon aftrekbaar.


Lees meer

Partneralimentatie 2016 berekenen

De partneralimentatie 2016 berekenen? U kunt daarvoor gebruik maken van de tremanormen, in combinatie met de richtlijnen die er gelden voor de indexering. De partneralimentatie dient ieder jaar aangepast te worden aan de inflatie (of deflatie) van dat moment, zodat de te betalen bedragen leiden tot dezelfde koopkracht als het jaar daarvoor.


Lees meer

Moet u solliciteren als u alimentatie ontvangt?

Ex-partners die alimentatie ontvangen hebben officieel geen sollicitatieplicht, maar dienen wel voldoende inspanning te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het valt in de praktijk niet mee om een sollicitatieplicht af te dwingen, al wijst een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag er wel op dat iemand bij te weinig inspanning ernstige nalatigheid kan worden verweten.


Lees meer

Nieuwe wetgeving kinderalimentatie 2018

Er is anno 2018 nog geen nieuwe wetgeving kinderalimentatie. In 2016 is een wetsvoorstel ingediend, om de wetgeving aan te passen voor een meer eerlijke verdeling van de kosten. De meeste mensen zijn het er over eens dat er nieuwe wetgeving voor kinderalimentatie nodig is, de huidige regelgeving doet veelal geen recht aan de mogelijkheden van de ouders.


Lees meer

Wanneer eindigt de alimentatieplicht

De alimentatieplicht ontstaat na een echtscheiding, waarbij de meest verdienende partner een plicht heeft tot het betalen van alimentatie aan de minst verdienende partner. Maar tot wanneer geldt de alimentatieplicht?


Lees meer

Duur partneralimentatie mogelijk ingekort

Een kamermeerderheid (VVD, PvdA en D66) vindt de huidige duur van partneralimentatie achterhaald en wil deze verkorten. Op dit moment geldt een maximale duur van twaalf jaar voor partners die niet in het levensonderhoud kunnen voorzien en er tijdens het huwelijk kinderen geboren zijn. Mogelijk wordt de duur van de partneralimentatie in 2016 al ingekort.


Lees meer

Wanneer recht op partneralimentatie

Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, samenwonen of huwelijk ontstaat er een alimentatieplicht. De duur van deze plicht is maximaal 12 jaar. Als de verbintenis korter dan 5 jaar duurde en er zijn geen kinderen betrokken, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dus tot maximaal 5 jaar.


Lees meer

Veelgestelde vragen over dit onderwerp


Wat is alimentatie?

Alimentatie is de onderhoudsplicht om mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud. Ook na een scheiding blijft de verplichting om voor elkaar (en kinderen) te zorgen, bestaan.

Lees het volledige antwoord

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan houdt in dat u samen met uw partner afspraken maakt over de opvoeding van uw minderjarige kinderen. Dit legt u vast in een wettelijk verplicht ouderschapsplan. 

Lees het volledige antwoord