Wanneer eindigt de alimentatieplicht


De alimentatieplicht ontstaat na een echtscheiding, waarbij de meest verdienende partner een plicht heeft tot het betalen van alimentatie aan de minst verdienende partner. Maar tot wanneer geldt de alimentatieplicht?

Het kan voorkomen dat ten tijde van de scheiding u nog prima kon voldoen in uw levensonderhoud, maar dat u door een verandering in uw situatie die na een aantal jaren niet meer kunt. Heeft u dan nog recht op alimentatie en tot wanneer kunt u hier aanspraak op maken?

Alimentatieplicht duurt 12 jaar

De plicht tot het betalen van alimentatie geldt gedurende de eerste 12 jaar na een echtscheiding. U kunt dus achteraf nog alimentatie vorderen van uw vroegere partner binnen deze termijn.

Dit is anders als u korter dan vijf jaar getrouwd bent geweest én u heeft geen kinderen met uw ex-partner. Als dit het geval is geldt namelijk een alimentatieplicht met een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Ook vervalt het recht op alimentatie als u ten tijde van uw scheiding een niet-wijzigingsbeding voor partneralimentatie bent overeengekomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dit beding worden verbroken.

Heeft u nog recht op partneralimentatie?

Denkt u nog recht te hebben op partneralimentatie, houdt er dan wel rekening mee dat u moet kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om te voorzien in uw levensbehoefte. Als u uw baan heeft verloren zal de rechter u vragen aan te tonen dat dit buiten uw schuld is gebeurd, plus dat u heeft getracht een nieuwe werkgever te vinden om voor voldoende inkomen te zorgen.

Neem contact op met onze echtscheiding specialisten

Meer informatie over alimentatie