• Soepel en snel scheiden
  • Geen advocaat, dus goedkoper
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Scheiden zonder hoge kosten? 

Vul onderstaand formulier in en ontvang snel en gratis een vrijblijvende offerte!

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Lees de privacyvoorwaarden.

Boedelscheiding bij echtscheiding

U bent in gemeenschap van goederen getrouwd en gaat nu scheiden. Dit betekent dat jullie gezamenlijke inboedel verdeeld dient te worden met een boedelscheiding.

Naast geldelijke zaken moet u met een boedelscheiding ook denken aan bijvoorbeeld een koophuis, schulden, pensioenen en verzekeringen. De waarde van de gezamenlijke inboedel wordt op een peildatum vastgesteld.

De peildatum is dezelfde datum als wanneer het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Eventuele schulden en inkomsten na deze peildatum behoren worden niet bij de boedelscheiding meegerekend, zij vallen buiten de gemeenschap van goederen.

De mediator helpt bij de boedelscheiding


Wat is 'in gemeenschap van goederen'

Wanneer u trouwde heeft u wellicht niet onderzocht wat trouwen in gemeenschap van goederen nu precies inhoudt. Bij een echtscheiding wordt dit opeens zeer belangrijk voor u. Gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Bij een scheiding betekent dit dat iedere partner de helft van deze bezittingen én schulden krijgt.

Uitzonderingen Een uitzondering hierop zijn privé bezittingen zoals schenkingen er erfenissen. Om uitsluitsel hierover te krijgen kunt u contact opnemen met een notaris. Ook worden er soms uitzonderingen gemaakt voor verkochte goederen, spullen waar een van beiden zeer aan gehecht is.

Bij een echtscheiding als u op huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bent getrouwd is de boedelverdeling zoals u deze bij de notaris al heeft vastgelegd tijdens uw huwelijk.

Hoe verdeelt u de inboedel bij een scheiding

Nadat u heeft besloten te gaan scheiden, maar voordat u contact opneemt met een mediator kunt u voorbereidingen treffen voor de boedelscheiding. Als u zo gezamenlijk tot overeenstemming komt, draagt dit bij aan een soepele en snelle echtscheiding.

De inboedelverdeling

Maak een lijst van alle bezittingen en verbind hieraan een waarde. Bepaal vervolgens wie welke bezittingen krijgt toebedeeld. Nadat u de inboedel heeft verdeeld, telt u de waarde op voor beide partners. De waarde dient ongeveer gelijk te zijn en/of u kunt hier al beiden mee akkoord gaan. Goederen met sentimentele waarde mag u (bij instemming van uw partner) buiten beschouwing laten.

De bankzaken en verzekeringen

Van alle bankrekeningen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen en andere bankrekeningen dient u het saldo te verdelen onder u beiden. Heeft u een gezamenlijke rekening, dan kunt ervoor kiezen om een van u beiden de rekening te laten doorzetten. Of u kiest ervoor om de rekening stop te zetten en het saldo te verdelen over privé-rekeningen.

Verzekeringen worden soms over het hoofd gezien bij een scheiding. Deze hebben echter ook een waarde. Probeer de waarde van uw verzekeringen in te schatten en verdeel deze tussen u beiden.

Mediation bij boedelscheiding

De boedelverdeling bij een echtscheiding kan soms emoties oproepen en twistpunten veroorzaken. Een mediator kan u hier goed bij helpen, zonder dat u direct een dure advocaat hoeft in te schakelen. Neem telefonisch, of via ons formulier contact op met een van onze ervaren mediators door heel Nederland.

Goedkoop scheiden

De goedkoopste manier om te scheiden is Zelf Scheiden. Hierin heeft u zelf alle afspraken al gemaakt.


Info Goedkoop Scheiden

Mediation Scheiden

Mediation Scheiden betekent dat u samen wilt scheiden. Beiden heeft u de intentie om er samen uit te komen.


Info Mediation Scheiden

Alleen Scheiden

Als u er samen niet uit komt, is er de mogelijkheid tot Alleen Scheiden. U krijgt beiden een persoonlijk adviseur.


Info Alleen Scheiden