Het ouderschapsplan houdt in dat u samen met uw partner afspraken maakt over de opvoeding van uw minderjarige kinderen. Dit legt u vast in een wettelijk verplicht ouderschapsplan. Voor uw persoonlijke situatie kan uw mediator helpen bij het opstellen van het plan. De volgende afspraken moeten in het ouderschapsplan in ieder geval worden opgenomen:

  • Hoe de opvoedings- en zorgtaken tussen u beiden worden verdeeld
  • Hoe de zorg voor de kinderen door u wordt geregeld
  • Hoe u elkaar informeert over de ontwikkeling van het kind
  • Hoe de kosten voor opvoeding en verzorging wordt verdeeld (kinderalimentatie)

Meer informatie over hoe uw mediator helpt bij het ouderschapsplan

Terug naar de FAQ