Nieuwe wetgeving partneralimentatie

Duur partneralimentatie in 2020 naar 5 jaar


Op 21 mei is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de duur van de partneralimentatie van 12 jaar terug te brengen naar maximaal 5 jaar. De nieuwe regeling gaat vanaf 2020 in en is enkel van toepassing op nieuwe alimentatie afspraken. Een exacte datum is nog niet bekend, naar verwachting zal de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 van kracht zijn.

Wat gaat er precies veranderen met de nieuwe wetgeving?

Op dit moment kan de minder verdienende ex-partner tot 12 jaar lang aanspraak maken op partneralimentatie. De financiĆ«le bijdrage vervalt wanneer deze jaren zijn verstreken of indien de alimentatie-ontvanger hertrouwt of gaat samenwonen en hierdoor weer voldoende inkomen heeft om van te leven. 

Met de wet herziening partneralimentatie wordt de duur teruggeschroefd naar de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Hierop worden echter 3 uitzonderingen gemaakt. De nieuwe regels zijn enkel van toepassing voor nieuwe scheidingen. Reeds gemaakte afspraken over de alimentatie blijven hetzelfde.

Bent u zelf van plan om te gaan scheiden? Dan kan het voor de duur van de partneralimentatie veel uitmaken indien u in 2019 of in 2020 een verzoek tot echtscheiding indient. Heeft u vragen over partneralimentatie of wat de nieuwe wetgeving voor u betekent? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.