Indexering alimentatie 2017


Elk jaar worden inkomens en uitkeringen door de minister van Veiligheid en Justitie aangepast om ervoor te zorgen dat de koopkracht in Nederland gelijk blijft. Deze jaarlijkse aanpassing heet indexatie. Ook de kinderalimentatie en de partneralimentatie worden jaarlijks door de minister op grond van artikel 402-a Boek I BW geindexeerd zodat de alimentatie meestijgt met de lonen. Voor 2017 is het indexeringspercentage voor alimentatie vastgesteld op 2,1%. 

Dit betekent dat de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2017 met 2,1% moeten worden verhoogd. In 2016 was de alimentatie indexering lager: 1,3%.

Vaststellen van de alimentatie indexering

Met welk percentage de alimentatie in het nieuwe jaar moet worden verhoogd, wordt elk jaar rond november bepaald. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen. Hieronder vindt u een overzicht van de indexeringen van de afgelopen tien jaar.

Indexering 2007 tot 2017 in percentages

20072008200920102011201220132014201520162017
1,82,23,92,30,91,31,70,90,81,32,1

Het cijfer hangt af van de loonstijgingen van dat jaar. De gemiddelde loonstijging wordt in Nederland vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS baseert zich daarbij op de landelijke salarisontwikkeling in het bedrijfsleven, bij de overheid en in andere sectoren. Zonder een jaarlijkse verhoging van de inkomens en uitkeringen zou de koopkracht in Nederland elk jaar afnemen. De indexering van alimentatie vindt automatisch plaats. U hoeft dus geen nieuwe afspraken te maken met uw ex-partner. Breng uw ex-partner op tijd op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Alimentatie 2017 berekenen

De jaarlijkse verhoging geldt voor alle alimentatie. Het maakt geen verschil of de alimentatie door de rechter of door jullie samen is vastgesteld. U kunt de verhoging van de alimentatie aan de hand van het indexcijfer zelf berekenen. Op de website van Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) staat een eenvoudige rekenhulp, waarbij u alleen het jaartal en het vastgestelde bedrag hoeft in te voeren. Het LBIO is een overheidsinstelling die gespecialiseerd is in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie en verricht wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen. U kunt het LBIO inschakelen om de berekening en de inning van de alimentatie te regelen.

Ook een mediator weet alles van de landelijke regels voor alimentatie. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.