Alimentatie en nieuwe partner 2020

Wat gebeurt er met alimentatie bij het vinden van een nieuwe partner?


Krijgt u na een scheiding weer een nieuwe relatie, dan kan dit invloed hebben op de alimentatie. Dit betreft zowel de partner- als kinderalimentatie. Wij van Mediation-Scheidingen leggen uit welke gevolgen het precies heeft indien u of uw ex-partner opnieuw de liefde vindt.

Partneralimentatie in het kort

Partneralimentatie is een bijdrage die iemand mogelijk moet betalen aan zijn of haar ex-partner na een echtscheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract. Deze financiële bijdrage is alleen vereist als een van de twee zichzelf in de nieuwe sitautie niet in de levensbehoefte kan voorzien. Ondanks dat u niet meer samen bent, blijft de onderhoudsplicht bestaan, óók na een scheiding. Hoeveel partneralimentatie u krijgt of moet betalen verschilt per situatie en is afhankelijk van een aantal factoren. De hoogte van de partneralimentatie is dus niet algemeen vastgesteld. Let op, per 1 januari 2020 is de alimentatietermijn maximaal 5 jaar in plaats van 12. 

Er zijn twee situaties mogelijk waarbij de hoogte van de partneralimentatie verandert of zelfs helemaal komt te vervallen.

Ik krijg partneralimentatie

Voor de partneralimentatie ontvanger heeft het krijgen van een nieuwe partner grote gevolgen. De komst van een nieuwe partner zorgt namelijk voor een groter gezamenlijk inkomen. Hij of zij neemt als het ware de onderhoudsplicht van uw ex-partner over waardoor u het recht op partneralimentatie verliest. Dit is van toepassing als u en uw nieuwe partner gaan trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan maar ook als u gaat samenwonen. In het laatste geval kunt u immers de woonlasten delen en houdt u meer geld over om uzelf  voldoende in levensonderhoud te voorzien.

Houd er rekening mee dat u alleen recht heeft op partneralimentatie als u getrouwd of geregistreerd partner bent geweest. Heeft u alleen samengewoond? Dan moet er in het samenlevingscontract afgesproken zijn dat u partneralimentatie mag ontvangen.

Ik betaal partneralimentatie

Gaat u als alimentatieplichtige samenwonen of opnieuw trouwen, dan kan de ex-partner eventueel om een verhoging van de partneralimentatie vragen. Dit is mogelijk omdat vanaf dat moment uw financiële draagkracht groter wordt. Indien uw nieuwe partner geen inkomen heeft, zal uw financiële draagkracht juist dalen omdat u uw nieuwe partner onderhoudt. In deze situatie zult u wellicht minder partneralimentatie hoeven te betalen.

Waar u op moet letten: het kan voorkomen dat uw ex-partner gaat samenwonen, maar de inschrijving niet goed afhandelt waardoor zij/hij en de nieuwe partner op twee verschillende adressen staan ingeschreven. Officieel is er dan geen sprake van samenwonen en zou u partneralimentatie moeten blijven betalen terwijl dit eigenlijk niet terecht is. Onze mediators en specialisten kunnen u bijstaan in dergelijke situaties.

Wanneer de partneralimentatie ongewijzigd blijft

In een echtscheidingsconvenant is het mogelijk om een niet-wijzigingsbeding op te nemen. Dit houdt in dat de alimentatie niet wijzigt bij een verandering in de omstandigheden. In principe staat deze afspraak vast tenzij er sprake is van een zeer ingrijpende, bijzondere omstandigheid. In dit geval kan een rechter de hoogte van de partneralimentatie tóch wijzigen.

Kinderalimentatie

Hebben u en uw ex-partner kinderen (tot de leeftijd van 21) en is er een nieuwe partner in het spel? Dan heeft dit gevolgen voor de kinderalimentatie, zowel voor de ontvanger als voor de betaler. Deze consequenties zijn net even anders dan bij partneralimentatie het geval is. 

Ik krijg kinderalimentatie

Indien u als alimentatieontvanger gaat samenwonen, blijft de situatie ongewijzigd. Gaat u met uw nieuwe partner trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt deze ook onderhoudsplichtig voor uw kind(eren). Daarbij kunnen beide inkomens nu bij elkaar worden opgeteld. Dit betekent dat de hoogte van de kinderalimentatie eventueel verlaagd zou kunnen worden. In de meeste gevallen wordt de kinderalimentatie alleen aangepast bij zeer grote veranderingen in de financiële situatie.

Ik betaal kinderalimentatie

Betaalt u kinderalimentatie en gaat u samenwonen, dan verandert ook in dit geval niets. Pas wanneer u in het huwelijksbootje stapt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt de nieuwe partner onderhoudsplichtig voor uw kind(eren) en kan de hoogte van de alimentatie wijzigen. Ook hier geldt: u gaat alleen meer of juist minder kinderalimentatie betalen als u te maken krijgt met grote financiële veranderingen.

Twee manieren voor herziening alimentatie

U heeft vastgesteld dat door de komst van een nieuwe partner de alimentatie gewijzigd moet worden. Wat nu? Over het algemeen zijn er twee manieren voor herziening. U kunt samen met uw ex-partner in goed overleg nieuwe afspraken maken over de partner- of kinderalimentatie. Hierbij sluit u een overeenkomst af of past u samen het ouderschapsplan aan. Al met al is dit de meest ideale situatie doordat er geen derde partij zoals een specialist of advocaat bij betrokken hoeft te worden. Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan verloopt de herziening voor de alimentatie via de rechter. Op deze pagina leest u meer over herziening van de alimentatie.

Hulp nodig bij herziening alimentatie?

Een wijziging in de hoogte van de partner- of kinderalimentatie kan grote financiële gevolgen hebben. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een van de ex-partners hier een stokje voor probeert te steken of niet meewerkt. Komen u en uw ex-partner er samen niet uit? Onze echtscheidingsspecialisten kunnen u adviseren en bemiddelen tussen u en uw ex-partner om tot een goede oplossing te komen.

Vrijblijvend contact opnemen