De hoogte van de kinderalimentatie bepalen


Als u gaat scheiden en u heeft kinderen jonger dan 21 jaar, bepaalt de wet dat u samen verantwoordelijk blijft voor de verzorging en de opvoeding van uw kind(eren) tot 21 jaar. Om deze reden moet u afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Hoe de hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld leest u in dit artikel.

Alles over kinderalimentatie

Onderling de hoogte van de kinderalimentatie bepalen

U kunt de hoogte van de kinderalimentatie in principe onderling overeenkomen. U spreekt dat samen een bedrag af en regelt de betaling zonder tussenkomst van andere partijen. Het kan evenwel prettig en verstandig zijn om een deskundige in te schakelen voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie. De mediators van mediation-scheidingen weten alles over kinderalimentatie. Zij denken met u mee en zorgen ervoor dat u realistische afspraken maakt, die u op een goede manier vastlegt in het echtscheidingsconvenant. Er is bij kinderalimentatie altijd sprake van een alimentatieplichtige, die de alimentatie moet betalen en een alimentatiegerechtigde, die er recht op heeft om de alimentatie te ontvangen. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Daarom is het voor een kloppende berekening noodzakelijk dat u stukken kunt laten zien, waaruit uw inkomsten en lasten blijken.

Tremarapport Alimentatienormen

Voor het berekenen van de kinderalimentatie baseren onze mediators zich op het Tremarapport of: het Rapport Alimentatienormen. Dit rapport wordt jaarlijks opgesteld door een expertgroep en openbaar gemaakt op www.rechtspraak.nl. Ook rechters baseren hun uitspraak over de hoogte van de kinderalimentatie op dit rapport. 

Het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

U kunt de hoogte van de kinderalimentatie eventueel laten berekenen door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO). Het LBIO is een overheidsinstelling die in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie werkt. Ook het LBIO baseert zich voor de berekening op het Tremarapport. Een berekening door het LBIO kost 50 euro (2017). Het LBIO kunt u tevens inschakelen als na de scheiding blijkt, dat uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt. Het LBIO kan zo nodig de alimentatie voor u innen. De alimentatiegerechtigde maakt hiervoor geen kosten. De alimentatieplichtige betaalt invorderingskosten. Voor inning door het LBIO heeft u een uitspraak van de rechter nodig of een echtscheidingsconvenant dat door de rechter is bekrachtigd. Een dergelijk echtscheidingsconvenant kunt u samen met uw mediator opstellen.  

Jaarlijkse indexering alimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie verandert elk jaar onder invloed van de jaarlijkse indexering. In 2017 was de indexering  2,1%. Voor 2018 is dat 1,5%. Lees via deze link meer over de jaarlijkse indexering alimentatie

Hulp nodig bij kinderalimentatie?

Wilt u afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie met behulp van een deskundige? Onze mediators zijn kunnen u helpen bij vragen over kinderalimentatie en andere zaken die met uw aanstaande scheiding te maken hebben. Neemt u vrijblijvend contact met ons op, om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.