Zijn alimentatiekosten aftrekbaar ?


Regelgeving per 1 januari 2015 veranderd. Alimentatiekosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar zijn sinds 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar. De regels hiervoor zijn op die datum aangepast, tot en met 2014 waren die kosten wel gewoon aftrekbaar.

Naar algemene pagina over partneralimentatie

Naar algemene pagina over kinderalimentatie

Alimentatiekosten tot en met 2014 aftrekbaar

Tot en met 2014 was het mogelijk mo de alimentatiekosten voor kinderen jonger dan 21 jaar in mindering te brengen op het belastbaar inkomen. Dit was overigens alleen het geval indien de kinderen niet in het eigen levensonderhoud konden voorzien en er werd voldaan aan specifieke voorwaarden. Bovendien is er sprake van vaste bedragen voor de aftrek van alimentatiekosten tot en met 2014.

Voorwaarden aftrekbare alimentatiekosten

Het is mogelijk de alimentatiekosten tot 2015 af te trekken voor de inkomstenbelasting, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (Bron: Belastingdienst.nl):

  • Uw kind is aan het begin van het kwartaal jonger dan 21 jaar.
  • Uw kind kan in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien.
  • In dat kwartaal krijgt niemand in uw huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor uw kind. Ook heeft niemand recht hierop.
  • Uw kind kan in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen.
  • Uw uitgaven voor het levensonderhoud voor uw kind zijn in dat kwartaal minimaal €416 (€408 in 2013).
  • Het moet gaan om uitgaven waarvoor u geen vergoeding krijgt. Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de uitgaven van uw fiscale partner meetellen.
  • Voor de aftrek van alimentatiekosten tot en met 2014 gelden bovendien vaste bedragen. Het bedrag dat u mag aftrekken is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Er gelden specifieke bedragen voor de aftrek in bijvoorbeeld 2014, 2013 en 2012:

Kwartaalbedrag van uitgaven voor levensonderhoud kinderen over 2014

Leeftijd kind 

Kosten voor levensonderhoud

Aftrekbaar

jonger dan 6 jaar

minimaal € 416 per kwartaal

€ 205

van 6 tot 12 jaar

minimaal € 416 per kwartaal

€ 250

van 12 tot 18 jaar

minimaal € 416 per kwartaal

€ 290

van 18 tot 21 jaar

minimaal € 416 per kwartaal

€ 250

van 18 tot 21 jaar

meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 500 per kwartaal

€ 500

van 18 tot 21 jaar én  het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 750 per kwartaal

€ 750

 

Kwartaalbedrag van uitgaven voor levensonderhoud kinderen over 2013 en 2012

Leeftijd kind 

Kosten voor levensonderhoud

Aftrekbaar

jonger dan 6 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 295

van 6 tot 12 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 355

van 12 tot 18 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 415

van 18 tot 21 jaar

minimaal € 408 per kwartaal

€ 355

van 18 tot 21 jaar

meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal

€ 710

van 18 tot 21 jaar én  het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal

€ 1.065

bron: belastingdienst