Wordt de duur van de partneralimentatie ingekort?


Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de duur van de partneralimentatie in te korten van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. De Tweede Kamer is op 11 december 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Indien ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, gaat de nieuwe wetgeving naar verwachting op 1 januari 2020 in. De wet geldt niet voor reeds gemaakte afspraken met betrekking tot de alimentatie.

Partneralimentatie in het kort

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig. Dit betekent dat ook na beƫindiging van de relatie ex-partners verplicht zijn (financieel) zorg te dragen indien de ander achterblijft met onvoldoende inkomsten om van te leven. Mensen die gaan scheiden, betalen in de huidige situatie tot 12 jaar lang partneralimentatie. Deze financiƫle bijdrage vervalt als de alimentatie-ontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Op onze pagina over partneralimentatie geven wij meer informatie over dit onderwerp.

Uitzonderingen wet herziening partneralimentatie

In het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. Echter zijn er twee uitzonderingen, namelijk langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Langdurige huwelijken

Huwelijken langer dan 15 jaar zijn een uitzondering op de beperking van de duur van de partneralimentatie. Hierbij moet de alimentatiegerechtigde ten minste 50 jaar oud zijn, of binnen 10 jaar na de scheiding de AOW leeftijd bereiken. In dit geval heeft de minst verdienende ex-partner recht op partneralimentatie gedurende 10 jaar.

Huwelijken met jonge kinderen

Bij huwelijken met jonge kinderen, moet er partneralimentatie worden betaalt tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. De alimentatieplicht blijft dan maximaal 12 jaar.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent het nieuwe wetsvoorstel, zal dit op onze site te lezen zijn. Hier kunt u de actuele stand van zaken van de wet herziening partneralimentatieinzien. Op 11 februari 2019 heeft De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een voorlopig verslag uitgebracht.

Vragen over partneralimentatie?

Heeft u vragen over de alimentatieberekening of wat het wetsvoorstel partneralimentatie 2018 voor u betekent? Onze mediators bieden graag een helpende hand. Ook kunnen onze specialisten u helpen bij het vaststellen van de duur van de alimentatie en het opstellen van het echtscheidingsconvenant.

Contact