Wat is griffierecht bij echtscheiding?


Een echtscheiding is een civiele zaak, waarbij griffierechten betaald moeten worden aan de rechtbank. Griffierechten zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. Meestal regelt uw advocaat de betaling; u betaalt de advocaat en de advocaat betaalt de griffierechten. 

Wel of geen griffierechten betalen?

Van griffierechten is alleen sprake als er een rechter nodig is bij uw scheiding. Als u geen rechter nodig heeft, betaalt u geen griffierechten.

U heeft geen rechter nodig bij uw scheiding als u het met elkaar eens bent en:

  • niet getrouwd bent
  • een geregistreerd partner bent, zonder kinderen onder de 18
  • samenwonend bent

Wordt u het in bovenstaande gevallen echter niet met elkaar eens en komt uw zaak voor de rechter? Dan betaalt u alsnog griffierechten. 

U heeft een rechter nodig bij uw scheiding als u: 

  • getrouwd bent
  • het samen niet eens wordt over de scheiding
  • samen kinderen heeft die nog geen 18 zijn

Griffierechten zijn niet de grootste kostenpost bij een echtscheiding. Maximaal ongeveer 150 euro per persoon, afhankelijk van uw inkomsten. (2018 bron: www.rechtspraak.nl). Bij mediation-scheidingen zijn de kosten voor het griffierecht onderdeel van het bedrag dat u aan ons betaalt. U hoeft ze niet zelf aan de rechtbank te betalen. Griffiekosten worden alleen in rekening gebracht als er voor uw echtscheiding een procedure nodig is bij de rechtbank. Veel scheidingen verlopen zonder zo'n procedure. 

Kosten besparen op uw echtscheiding?

Wilt u zo goedkoop mogelijk scheiden? Dan is een belangrijke voorwaarde dat het u en uw (ex)partner lukt om vooraf goede afspraken te maken over de scheiding. Deze afspraken legt u vast in een echtscheidingsconvenant en als er kinderen zijn ook in het ouderschapsplan

Mediation-scheidingen is erin gespecialiseerd om u te helpen zo goedkoop en snel mogelijk te scheiden. Wij maken gratis een goede inschatting van de totale kosten van uw echtscheiding. Dit is vrijblijvend. U vraagt deze berekening aan door het formulier op onze contactpagina in te vullen.

Ja, ik wil een gratis berekening van wat mijn scheiding gaat kosten! 

Hulp bij het voorbereiden van uw echtscheiding?

Om ervoor te zorgen dat de officiële documenten waarin de afspraken over de scheiding staan in één keer aan de eisen voldoen, kunt u onze mediators inschakelen. Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien korting op de kosten voor mediation, van de Raad voor Rechtsbijstand. Als u in aanmerking komt voor deze korting, dan vragen wij deze deze voor u aan. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Wij berekenen dit graag voor u.

Neem voor informatie gratis en vrijblijvend contact met ons op. Wij bekijken uw specifieke situatie en geven u snel inzicht in de kosten van uw echtscheiding.

Contact