• Soepel en snel scheiden
  • Geen advocaat, dus goedkoper
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Partneralimentatie 2016 berekenen

De partneralimentatie 2016 berekenen? U kunt daarvoor gebruik maken van de tremanormen, in combinatie met de richtlijnen die er gelden voor de indexering. De partneralimentatie dient ieder jaar aangepast te worden aan de inflatie (of deflatie) van dat moment, zodat de te betalen bedragen leiden tot dezelfde koopkracht als het jaar daarvoor.


Lees meer

Moet u solliciteren als u alimentatie ontvangt?

Ex-partners die alimentatie ontvangen hebben officieel geen sollicitatieplicht, maar dienen wel voldoende inspanning te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het valt in de praktijk niet mee om een sollicitatieplicht af te dwingen, al wijst een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag er wel op dat iemand bij te weinig inspanning ernstige nalatigheid kan worden verweten.


Lees meer

Subsidie rechtsbijstand 2016 is veranderd

De subsidie voor rechtsbijstand is in 2016 veranderd, bekijk de nieuwe situatie hier. Er zijn verschillende veranderingen doorgevoerd, zo is het peiljaar nu 2014 en zijn de inkomens- en vermogensnormen aangepast. Of u aanspraak kunt maken op een subsidie is er helaas niet gemakkelijker op geworden. Wij raden u daarom aan om uw situatie te bespreken met een echtscheidingsspecialist. Onze mediators zijn bovendien verplicht u te informeren over uw rechten met betrekking op de subsidie bij echtscheidingen.


Lees meer

Wat houdt de wet pensioenverevening in?

Als u gaat scheiden is het van belang om te weten wat er gebeurt met het door u beiden opgebouwde pensioen na scheiding. De overheid heeft hiertoe een speciale wet opgesteld; de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS) waarin de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding geregeld wordt.


Lees meer

Rotterdam test echtscheidings-APK

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Algemeen

De gemeente Rotterdam start vanaf 1 januari 2015 een proef om het aantal vechtscheidingen terug te brengen middels een echtscheidings-APK; een jaar na de scheiding worden stellen uitgenodigd door hun mediators of echtscheidingsadvocaten om te controleren of de ex-partners hun afspraken (oa met betrekking op de kinderen) nog nakomen.


Lees meer

Wanneer eindigt de alimentatieplicht

De alimentatieplicht ontstaat na een echtscheiding, waarbij de meest verdienende partner een plicht heeft tot het betalen van alimentatie aan de minst verdienende partner. Maar tot wanneer geldt de alimentatieplicht?


Lees meer

Verplichte mediation voor scheidende ouders

Om de groei van het aantal vechtscheidingen, waarbij kinderen veelal de dupe van worden, tegen te gaan heeft de SGP een amandement ingediend op een wetsvoorstel van de VVD over het gebruik van mediation bij scheidingen. De SGP wil verplichte mediation bij echtscheidingen, de kinderombudsman (dhr. M. Dullaert) wil daarnaast ook scheidingseducatie voor scheidende ouders.


Lees meer

Dag van de scheiding, wat houdt dit in?

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Algemeen

De Dag van de Scheiding is in het leven geroepen door de vereniging van Familierecht Advocaten (vFAS). De eerste dag van de scheiding vond in 2010 plaats en sindsdien wordt elk jaar op de tweede vrijdag in september de scheidingsdag georganiseerd.


Lees meer

Duur partneralimentatie mogelijk ingekort

Een kamermeerderheid (VVD, PvdA en D66) vindt de huidige duur van partneralimentatie achterhaald en wil deze verkorten. Op dit moment geldt een maximale duur van twaalf jaar voor partners die niet in het levensonderhoud kunnen voorzien en er tijdens het huwelijk kinderen geboren zijn. Mogelijk wordt de duur van de partneralimentatie in 2016 al ingekort.


Lees meer

Wat is scheiden op tegenspraak

Een scheiding op tegenspraak is de gebruikelijke manier van scheiden wanneer beide partners een eigen advocaat hebben. Het begin van deze procedure van scheiden verloopt schriftelijk, in een later stadium vindt een zitting bij de rechtbank plaats.


Lees meer