Verplichte mediation voor scheidende ouders


Om de groei van het aantal vechtscheidingen, waarbij kinderen veelal de dupe van worden, tegen te gaan heeft de SGP een amandement ingediend op een wetsvoorstel van de VVD over het gebruik van mediation bij scheidingen. De SGP wil verplichte mediation bij echtscheidingen, de kinderombudsman (dhr. M. Dullaert) wil daarnaast ook scheidingseducatie voor scheidende ouders.

Ouders zijn al verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij gaan scheiden. Om de emotionele gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken denkt de SGP dat het een goed idee is om een mediator bij het gelehe scheidingsproces te laten helpen.

Waarom verplichte mediation voor scheidende ouders?

Op dit moment moeten scheidende ouders verplicht een ouderschapsplan opstellen. Volgens de Kinderombudsman werkt deze regeling juist escalatie in de hand als er hierbij geen professionele hulp wordt ingeschakeld. De ouders proberen er op eigen houtje uit te komen en als dit niet lukt, kan dit juist leiden tot vechtscheidingen, met emotionele gevolgen voor het kind.

Uit een inventarisatie van de Kinderombudsman blijkt dat het niet de scheiding zelf is die schadelijk is voor de kinderen, maar de voortdurende strijd tussen de ouders. Het in een vroeg stadium van de scheiding investeren in overleg en het maken van goede afspraken kan voor ouders en kinderen veel leed voorkomen. Bovendien zullen de scheidingskosten gemiddeld lager uitvallen.

Hoe werkt verplichte mediation ?

Scheidende ouders zullen zich verplicht moeten melden bij een mediator of overlegscheidingscoach om voorlichting te krijgen over wat scheiden inhoudt voor de kinderen. Wanneer blijkt dat de ouders zelf al tot de noodzakelijke afspraken zijn gekomen, kunnen zij direct via een echtscheidingsadvocaat het verzoekschrift indienen. Wanneer de ouders na drie sessies nog niet tot overeenstemming zijn gekomen over het ouderschapsplan dan kan een rechter een bijzonder curator als belangenbeschermer voor het kind aanstellen, zo adviseert Dullaert in zijn rapport.

Verplichte mediation in andere landen

In andere landen heeft de verplichte mediation volgens Marc Dullaert, kinderombudsman, goede resultaten opgeleverd. Zo is het aantal vechtscheidingen in Zweden met 50% gedaald na de invoering van de verplichte mediation. In Groot-Brittanniƫ heeft onderzoek aangetoond dat verplichte mediation kostenbesparend werkt omdat het juridische kosten voorkomt. Ook in verschillende Amerikaanse staten en een aantal Europese landen is een vorm van deze verplichting al ingevoerd.

Tegenstanders van verplichte mediation

Minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie is tegen een verplichting van mediation bij echtscheidingen, zo schrijft hij in een antwoord op kamervragen over de toename van het aantal vechtscheidingen. Zijn motivatie komt uit een literatuurstudie van het WODC naar verplichte ouderschapseducatie en mediation, waarin geen aanwijzingen werden gevonden dat het welzijn van het kind zou verbeteren met een verplichting.

Ook GroenLinks kamerlid Liesbeth van Tongeren vind verplichting te ver gaan. Zij geeft aan dat mediation enkel werkt als beide ouders daar zelf voor kiezen.

Vrijwillige mediation bij scheidingen

Het is dus nog even afwachten wat de politiek gaat beslissen met betrekking tot verplichte mediation voor scheidende ouders. Zolang er nog geen verplichting is, kunt u natuurlijk altijd zelf kiezen voor mediation. Mediation heeft bewezen voor lagere kosten te zorgen en de emotionele gevolgen voor uw kinderen te verminderen. Wanneer u er beiden wel samen uit wil komen, maar dit niet lukt en u hier het kind niet de dupe van wilt laten worden, neem dan contact op met een van onze mediators.

Neem contact op met een mediator bij u in de buurt