Wat houdt de wet pensioenverevening in?


Als u gaat scheiden is het van belang om te weten wat er gebeurt met het door u beiden opgebouwde pensioen na scheiding. De overheid heeft hiertoe een speciale wet opgesteld; de  Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS) waarin de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding geregeld wordt.

Wat houdt de wet op pensioenverevening in?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS) is in 1994 ondertekend en regelt de pensioenverevening bij scheidingen na 1 mei 1995. De wet is in de volgende situaties van toepassing:

  • de scheiding is na 30-4-1995 ingeschreven bij de burgerlijke stand
  • de scheiding van tafel en bed is na 30 april 1995 definitief
  • het geregistreerd partnerschap is beëindigd

De pensioenverevening houdt in dat beide partners in beginsel recht hebben op de helft van het door hun partner opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk. Dit geldt voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen (tenzij bij partnerpensioen op risicobasis). Voor het nabestaandenpensioen geldt dat de partner recht heeft op het deel, als zou de deelneming in de pensioenregeling op het moment van scheiding zijn beëindigd.

Geen, of afzien van verevening pensioen

De wet geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ook is het mogelijk om specifieke afspraken te maken binnen de huwelijkse voorwaarden die betrekking kunnen hebben op het pensioen. Tot slot kunt u afspreken in het echtscheidingsconvenant om uw pensioen bij de echtscheiding buiten beschouwing te laten en af te zien van de pensioenverevening, of een andere verdeling toe te passen dan in de wet VPS.

Tot wanneer heeft u recht op het pensioen na echtscheiding ?

Na scheiding wordt het pensioen uitbetaald totdat uw ex-partner overlijdt, tenzij er een nabestaandenpensieon (niet op risicobasis) is. Overlijdt uw ex-partner, die recht had op een deel van úw pensioen, dan krijgt u vanaf zijn overlijden het gehele bedrag vanaf dat moment uitbetaald. De AOW, het basispensioen, hoeft u niet te delen met uw ex-partner na de echtscheiding. Als u alleenstaand bent na uw scheiding is het wel zo dat u slechts 70% van het AOW bedrag voor gehuwden ontvangt.

Meldt uw scheiding binnen twee jaar aan de pensioenfondsen waar u bent aangesloten, zodat het verdelen van het pensioen direct soepel zal verlopen. Doet u dit niet, dan dient u zelf uw deel van het pensioen op te eisen bij uw ex-partner.

Pensioen en scheiding

De situatie van scheiden en pensioen is ingewikkeld en kan voor u soms lastige vragen opwerpen. Ook kan er onenigheid ontstaan tussen u en uw ex partner over de verdeling van het pensioen na echtscheiding. Uw adviseur van Mediation scheidingen kan u haarfijn uitleggen wat voor u de mogelijkheden zijn en heeft antwoord op al uw vragen. Uw pensioen kan om grote bedragen gaan en het is daarom van belang u goed te laten informeren over uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met een specialist bij u in de buurt