Wat is scheiden op tegenspraak


Een scheiding op tegenspraak is de gebruikelijke manier van scheiden wanneer beide partners een eigen advocaat hebben. Het begin van deze procedure van scheiden verloopt schriftelijk, in een later stadium vindt een zitting bij de rechtbank plaats.

Nadelen scheiden op tegenspraak

Aan scheiden op tegenspraak kleven een aantal nadelen. Zo duurt de scheiding langer, is deze vaak duurder en uit ervaring blijkt dat de partners na de scheiding vaker ontevreden zijn over de uitkomst van de scheiding, dan wanneer zij gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen met behulp van mediation. Scheiden op tegenspraak komt veelal voor bij eenzijdige of vechtscheidingen.

De procedure bij scheiden op tegenspraak

Allereerst zal een van de partijen een verzoekschrift tot scheiden indienen. Binnen 8 weken dient de wederpartij een verweerschrift aan te leveren. Een mondelinge behandeling met beide partners en hun advocaten vindt gemiddeld 3-7 maanden later plaats. De uitspraak van de rechtbank is 1-6 maanden na deze zitting, afhankelijk van bij welke rechtbank dit is.

De duur van de scheiding

Bij elkaar kan de scheiding op deze manier dus 6-15 maanden duren. Als de andere partij zelf ook nog verzoeken indient bij de rechtbank kan de tijdsduur flink verlengd worden, evenals wanneer de kinderbescherming ingeschakeld wordt voor onderzoek.

De voordelen van mediation

Wij begrijpen dat u in een moeilijke periode zit tijdens uw scheiding. Zeker wanneer communiceren moeilijk gaat, brengt dit extra stress en emotionele problemen met zich mee. Juist daarom is het van belang dat uw scheiding zo soepel en snel mogelijk verloopt.

Wanneer u, ondanks uw communicatieproblemen, toch probeert via een mediator tot overeenstemming te komen, zal dit uw scheidingsproces versnellen. Na de echtscheiding blijkt dat beide partners vaker tevreden zijn over de uitspraak van de rechter en zo eerder verder kunnen met hun leven. Dit is logisch, omdat u samen heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de afspraken, in tegenstelling tot wanneer de rechter u een uitspraak oplegt.

Wij adviseren u daarom om altijd te proberen zelf tot een oplossing te komen, indien nodig met de hulp van een echtscheidingsmediator. Uw scheiding zal sneller, goedkoper en meer naar tevredenheid verlopen. Als u nog communiceert met elkaar kunt u kiezen voor 'samen scheiden'. Is communiceren moeilijk, dan kiest u voor 'alleen scheiden'.

Neem contact op met een mediator bij u in de buurt