Recht op bijstand na scheiding


Je hebt wellicht recht op bijstand na de scheiding. Als je na de scheiding niet kunt voorzien in het levensonderhoud en geen recht hebt op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente waarin je woont bepaalt of je de uitkering krijgt. Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen vanaf het moment dat je niet meer samen met je partner woont.

Alimentatie wordt in mindering gebracht op je uitkering

Zodra je een bijstandsuitkering aanvraagt, gaat de sociale dienst na of je recht hebt op alimentatie. Als je al alimentatie met je ex-partner hebt afgesproken, dan wordt bekeken of de hoogte van de alimentatie klopt. De alimentatie die je ontvangt wordt in mindering gebracht op  je bijstandsuitkering. Ontvang je geen of te weinig alimentatie dan benadert de sociale dienst je ex-partner. Ook als jullie met elkaar hebben afgesproken dat jullie geen partneralimentatie hoeven te betalen zal de sociale dienst proberen de alimentatie ‘te verhalen’ op je ex-partner.

Bijzondere bijstand voor scheidingskosten

Bepaalde scheidingskosten of de eigen bijdrage die je voor de advocaat moet betalen, vallen onder de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die kan worden aangevraagd als de kosten in verhouding tot je inkomen te hoog zijn. De gemeente bepaalt of dit zo is. Je kunt bijzondere bijstand al aanvragen vóórdat je de kosten maakt.

Onze mediators en echtscheidingspecialisten zijn verplicht u te informeren over het recht op bijstand bij een echtscheiding. Zij kunnen u melden of u hiervoor in aanmerking komt en zullen u helpen bij het aanvragen van de rechtsbijstand. Zo kunt u zeer goedkoop en in sommige gevallen zelfs bijna gratis scheiden.

Welke gegevens moet je verstrekken?

Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering moet je de volgende gegevens verstrekken:

  • naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
  • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van  je  schulden)
  • hoogte van hypotheek of huur
  • begin- en (mogelijke) einddatum van  je  dienstverband bij  je  laatste werkgever
  • je bankrekeningen

Zoekperiode van 28 dagen

Nadat je een bijstandsuitkering hebt aangevraagd, moet je 28 dagen zelf werk of een opleiding zoeken. Dit heet de zoekperiode of inspanningsperiode. Na de zoekperiode bepaalt de gemeente of je een bijstandsuitkering krijgt. De zoekperiode gaat in op de dag dat je een bijstandsuitkering aanvraagt. Bewaar al je sollicitaties van deze 28 dagen, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.

Meer informatie over de bijstand kun je opvragen bij de gemeente waarin je woont. Veel informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand

Heb je vragen over alimentatie in relatie tot de bijstand? Een goede mediator kan je op weg helpen.