Scheiden met partneralimentatieberekening?

Vul onderstaand formulier in en ontvang snel en gratis een vrijblijvende offerte!

Partneralimentatie

PartneralimentatiePartneralimentatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat een ex-partner, die niet in de levensbehoefte kan voorzien, financiëel wordt bijgestaan zodat deze niet in financiële problemen komt. De levensstandaard die tijdens het huwelijk gold kan zo voor beiden behouden blijven.

De partner die voor het grootste deel van het gezamenlijk inkomen zorgde zal een bijdrage moeten leveren aan het levensonderhoud van de ander. De onderhoudsplicht die men tijdens het huwelijk had, blijft gedurende de periode met alimentatieplicht dus bestaan.

Duur partneralimentatie

Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, samenwonen of huwelijk ontstaat er een alimentatieplicht. De duur van deze plicht is in principe maximaal 12 jaar. Echter, als de verbintenis korter dan 5 jaar duurde en er zijn geen kinderen betrokken, is de duur van de de plicht voor partneralimentatie net zo lang als de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dus tot maximaal 5 jaar.

Er gaan stemmen op om de duur van de partneralimentatie in te korten. Lees hier meer over in onze blog.

Kan de partneralimentatie worden afgewezen ?

Het is mogelijk dat de partneralimentatie toch wordt afgewezen, ondanks dat aan de vereisten is voldaan. Als de alimentatie-ontvanger tijdens het huwelijk wangedrag heeft vertoond (bijvoorbeeld aggressie of geweld, waar de alimentatiebetaler hinder van ondervindt) is het mogelijk dat de rechter besluit dat de partneralimentatieplicht vervalt. Dit gebeurt op basis van de lotsverbondenheid die al voor de echtscheiding wordt verbroken.

Partneralimentatie berekenen

De berekening van de partneralimentatie gaat aan de hand van verschillende factoren. Het is een ingewikkelde berekening, waarbij bovendien elke situatie anders is. Uiteindelijk bepaalt alleen de rechter de hoogte van de alimentatie op basis van:

  1. Het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in de huidige levensbehoefte te kunnen blijven voorzien (behoefte)
  2. De hoogte van het eigen inkomen van de alimentatie-ontvanger (verdiencapaciteit)
  3. De hoogte van het huidige inkomen van de alimentatieplichtige en hoeveel partneralimentatie deze zich kan veroorloven (draagkracht)

Verder is het belangrijk om te melden dat kinderalimentatie voorrang heeft op partneralimentatie. Mocht de draagkracht van de alimentatiebetalende partner niet voldoende zijn om naast kinderalimentatie ook partneralimentatie (volledig) te voldoen, dan zal deze eerst de kinderalimentatie moeten betalen.

Indicatie hoogte partneralimentatie

Er zijn websites die een indicatie geven van de hoogte van de partneralimentatie, wij vinden dat dit op basis van een aantal invulvelden op onze website niet vaak genoeg een correcte weergave geeft van de situatie en kunnen u daarom geen indicatie geven. Onze echtscheidingsspecialisten kunnen met hun ervaring en op basis van uw persoonlijke informatie wél een goede indicate geven.

Neem hiertoe contact op met het voor u dichtsbijzijnde kantoor.

Indexering partneralimentatie 2016

Ontvangt of betaalde u in 2015 al alimentatie? En is er in uw, of uw ex-partner's situatie niets veranderd? Dan kunt u de partneralimentatie voor 2016 zelf berekenen. Het indexeringspercentage is door de Minister van Justitie vastgesteld op 1,3%. Vermenigvuldig uw alimentatie van 2015 met 1.013 en u krijgt het bedrag dat u in 2016 aan partneralimentatie moet betalen.

Het kan zijn dat er wél wat is veranderd in uw situatie en dit kan invloed hebben op de hoogte van de partneralimentatie. Dit kan door wijzigingen in de woonsituatie (nieuwe partner), of door wijzigingen in draagkracht door een nieuwe, of verlies van een baan. Is er in uw situatie iets veranderd waardoor u van mening bent dat de partneralimentatie moet worden herzien? Onze echtscheidingsspecialisten kunnen u op basis van hun ervaring uitsluitsel bieden en het proces ter herziening van partneralimentatie voor u in gang zetten.

Neem hiertoe contact op met het voor u dichtsbijzijnde kantoor.

Mediation en alimentatie

Mediation Scheidingen kan u helpen wanneer u vragen heeft over de partneralimentatie. Onze mediators kunnen bemiddelen bij geschillen tussen partners, een alimentatieberekening voor u maken op basis van uw persoonlijke situatie, of deze herberekenen als er iets is veranderd in de situatie van u of uw partner. Ook bij algemene vragen over alimentatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen met het kantoor het dichtst bij u in de buurt. Onze echtscheidingsspecialisten staan u graag te woord.

Neem vrijblijvend contact op met een kantoor bij u in de buurt

Mediation

Mediation bij echtscheiding houdt in dat wij voor u bemiddelen tussen beide partijen

Lees meer

Lage kosten

Wij houden de kosten voor uw echtscheiding laag door minimale tussenkomst van een advocaat

Ervaren mediators

Onze fulltime mediators hebben jarenlange ervaring en zijn op de hoogte van alle jurisprudentie

Door heel Nederland

Onze kantoren zijn goed bereikbaar op centrale locaties door heel Nederland