Wetsvoorstel: automatisch gezag voor ongehuwde vaders


In November 2016 hebben D66 en VVD een wetsvoorstel ingediend om ongetrouwde vaders automatisch het gezag te laten krijgen over hun kinderen. De huidige sitautie bepaalt dat bij ongetrouwde stellen het gezag bij de moeder ligt. Ongehuwde vaders kunnen pas het gezag krijgen nadat zij hun kind met toestemming van de moeder hebben erkend.

Huidige wet: eerst erkennen en dan gezag aanvragen

Ongetrouwde vaders moeten een aantal dingen regelen om het gezag te krijgen. Ze moeten met instemming van de moeder hun kind erkennen én het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Deze handelingen worden vaak vergeten omdat vaders niet op de hoogte zijn van de wet. Erkenning is ondermeer van belang om het kind de achternaam van de vader te laten dragen of van de vader te kunnen laten erven.

Huidige procedure voor het aanvragen van gezag

Erkenning kan bij de gemeente waar het kind aangegeven wordt. Daarvoor is de (schriftelijke) toestemming van de moeder nodig. Geeft de moeder geen toestemming? Dan kan de vader vervangende toestemming vragen aan de rechtbank. De rechtbank beslist uiteindelijk of de vader het kind mag erkennen. Zodra het kind door de vader is erkend, kan het gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. Het uitoefenen van gezag betekent niet alleen het recht, maar ook de plicht om een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Voor het aanvragen van het gezag is ook de (schriftelijke) toestemming van de moeder nodig. Wil de moeder geen toestemming geven, dan kan vervangende toestemming worden aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank wijst de toestemming toe als dit in het belang is van het kind of als de moeder toestemming weigert op basis van onredelijke argumenten.

Wat verandert er als het wetsvoorstel wordt aangenomen?

D66 en VVD zijn van mening dat de huidige procedure moet veranderen omdat de meeste kinderen niet langer in het huwelijk geboren worden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen heeft de vader automatisch het gezag na erkenning. Dit kan bij een aantal situaties voor minder moeilijkheden zorgen, zoals bij het overlijden van de moeder vlak na de geboorte. In die situatie heeft de vader nog geen gezag aangevraagd en moet hij volgens de huidige wet de volledige procedure doorlopen. Dat kan best even duren en in de tussentijd is er niemand met het gezag over het kind heeft. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen heeft de vader bij het overlijden van de moeder vlak na de geboorte automatisch het gezag.

Bent u vader en ondervindt u problemen met uw ex-partner, rondom de erkenning van uw kind? Een mediator kent de regels en kan u van advies voorzien.