De rol van De Kinderombudsman bij echtscheidingen

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Kinderen

De Kinderombudsman beschermt de kinderrechten, maar wat is precies de rol van de Kinderombudsman bij echtscheidingen?

Wat is De Kinderombudsman?

De Kinderombudsman is een landelijk functionerend instituut dat naleving van de rechten van kinderen en jongeren onafhankelijk aan de orde stelt. De Kinderombudsman is een substituut-ombudsman van de Nationale ombudsman met een eigen werkterrein. Margrite Kalverboer is op 20 april 2016 benoemd tot Kinderombudsman. Zij is tevens bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht.

De taken van de Kinderombudsman zijn divers:

  • Hij adviseert kinderen en jongeren over hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen.
  • Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.
  • Hij adviseert het parlement en organisaties.
  • Hij maakt mensen bewust van de kinderrechten.

De Kinderombudsman rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer. Uitgebreide informatie over wat de Kinderombudsman nog meer doet leest u op https://www.dekinderombudsman.nl/.

De rol van De Kinderombudsman bij echtscheidingen

Bij echtscheidingen staat altijd het belang van de kinderen voorop. Dat is juridisch zo geregeld in Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de Verenigde Naties. Naast dit vedrag gelden er in Nederland een aantal specifieke afspraken. De Kinderombudsman onderzoekt of deze afspraken worden nageleefd.

Adviesrapport van De Kinderombudsman bij echtscheidingen

De Kinderombudsman bracht in maart 2014 een adviesrapport uit, over het verbeteren van de positie van kinderen in echtscheidingen, met de titel: Vechtende ouders, het kind in de knel. Het rapport komt voort uit gesprekken die de Kinderombudsman voerde met kinderen, ouders en professionals. In het rapport doet De Kinderombudsman 9 concrete voorstellen om de positie van kinderen bij echtscheidingen te verbeteren. 

Heeft u hulp nodig?

Bent u bezorgd over uw kind(eren) en wilt u met een deskundige praten over de gevolgen van de echtscheiding voor uw kind(eren)? Of heeft u andere hulp nodig bij uw echtscheiding? Onze echtscheidingspecialisten hebben jarenlange ervaring en zijn u graag van dienst. Neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor voor meer informatie.