Goed uit elkaar met mediation

Goed uit elkaar gaan schaadt kinderen niet

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Kinderen

Als ouders goed uit elkaar gaan zijn schuldgevoelens richting de kinderen niet nodig. Volgens Amerikaans onderzoek wordt negentig procent van de kinderen van gescheiden ouders niet anders volwassen dan de kinderen van ouders die samenblijven.

Laat je niet bang maken, scheiden schaadt kinderen (in verreweg de meeste gevallen) niet.

Dat stond op 21 juli 2018 te lezen in een verfrissend artikel in het NRC. Natuurlijk zullen kinderen van gescheiden ouders emoties te verwerken krijgen en wellicht een periode last hebben van de scheiding maar dat wil nog niet zeggen dat ze er blijvende psychische schade aan overhouden. Tegenslagen en verdriet horen bij het leven en gelukkig lukt het de meeste mensen om daar goed doorheen te komen.

Nadruk op goed uit elkaar

Scheiden is eigenlijk vrij normaal. Vier van de tien gehuwden krijgen immers te maken met een scheiding. Het is daarom veel nuttiger om de nadruk te leggen op hoe je goed uit elkaar gaan mogelijk maakt dan om scheiden als een probleem te bestempelen.

Volgens het artikel in het NRC is het bij uitstek de mediator die scheidende ouders helpt om goed uit elkaar te gaan. In gesprek met de mediator zijn de kinderen en het ouderschapsplan vaak het hoofdthema. Het ouderschapsplan is een belofte van de ouders aan hun kinderen over hoe zij zich na hun scheiding zullen gedragen. Vanaf twaalf jaar ondertekenen ook de kinderen het ouderschapsplan. De mediator heeft dan vaak apart met de kinderen gesproken en uitgelegd dat zij van hun ouders mogen verlangen dat zij de beloften uit het ouderschapsplan nakomen.

Mediation helpt

Wij zijn blij met dit positieve artikel in het NRC dat nu eens niet gaat over de nadelen van scheiden. Als ervaren mediators hebben wij veel gezinnen geholpen om op een volwassen manier uit elkaar te gaan, met goede duidelijke afspraken en een passend ouderschapsplan.

Wilt u ook goed uit elkaar gaan omwille van de kinderen? Wij kunnen u daarbij helpen. Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.

Ja, ik wil goed uit elkaar (en weten hoe mediation helpt).

Lees het NRC artikel.