Wat te doen bij een echtscheiding? Gebruik onze checklist

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Algemeen

Bij een echtscheiding zijn er een heleboel zaken die geregeld moeten worden. Zo is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de hypotheek en de zorg van de kinderen. Om overzicht te bewaren, heeft Mediation Scheidingen een checklist opgesteld van zaken die u moet regelen bij een scheiding.

Bezittingen

Alle materiële bezittingen (o.a. meubels, de auto) moeten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. U bent beiden voor de helft eigenaar van alle bezittingen indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Bij huwelijkse voorwaarden kan u terugvallen op de gesloten overeenkomst over de inboedel.

Hebben u en uw ex-partner een of meerdere huisdieren? Dan is het van belang afspraken te maken over de huisvesting en bij wie de zorg van bijvoorbeeld de hond of kat komt te liggen. Vaak is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin en is men zeer gehecht aan het dier. Om deze reden kiest men in veel gevallen voor een omgangsregeling.

De woning

Heeft u samen een koopwoning, dan zal ook de waarde van dit eigendom verdeeld moeten worden. Er zijn in grote lijnen drie mogelijkheden om dit te doen.

  • Één van u beiden neemt de koopwoning over. Voor deze optie moeten er wel voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de hypotheek alleen te dragen.
  • De woning verkopen. Ieder begint met een schone lei en de waarde, winst en eventuele schulden van de woning worden verdeeld.
  • Samen eigenaar blijven van de woning na een echtscheiding.

In ons artikel over scheiden met een koopwoning staat precies uitgelegd wat u samen kunt beslissen te gaan doen met de koopwoning na uw scheiding.

Kinderen

Indien er kinderen in het spel zijn, wordt het pakket met essentiële afspraken een stukje complexer. Denk aan zaken als alimentatie en bij wie de kinderen verblijven. Het is belangrijk om een goede omgangsregeling voor kinderen af te spreken. Zijn de kinderen minderjarig, dan is een ouderschapsplan een verplicht onderdeel van het verzoek tot echtscheiding dat u bij de rechter indient. Wanneer de kinderen ouder dan 18 jaar zijn, maakt u afspraken over de verdeling van kosten van onderhoud en eventuele studie.

Schulden en leningen

Eerlijk zullen we alles verdelen, dit geldt dus ook voor de schulden en leningen. De hypotheek is in de meeste gevallen de grootste lening en wordt afgelost door de verkoop van de woning. Blijft u of uw ex-partner in het huis wonen, dan wordt de hypothecaire lening door deze persoon overgenomen. De verdeling van andere schulden en leningen is afhankelijk van van de manier waarop u getrouwd bent. Als u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, is de verdeling van de schulden vastgelegd in die voorwaarden. Voor huwelijken in gemeenschap van goederen geldt dat ieder de helft van de schulden toebedeeld krijgt.

Bankzaken en verzekeringen

Het is aan te raden om de gezamenlijke betaal-, spaar-, of beleggingsrekening op te heffen of op naam van één van jullie beiden laten zetten. Vergeet niet om direct een nieuwe rekening aan te vragen en om machtigingen op rekeningen in te trekken. Spaarrekeningen op naam van de kinderen kunt u als zodanig laten voortbestaan. Eventueel kunt u afspraken hierover opnemen in het echtscheidingsconvenant.

Verzekeringen worden soms over het hoofd gezien bij een scheiding. Het is goed om de huidige verzekeringen onder de loep te nemen om te zien welke u juist wel of niet meer nodig heeft. Met name de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering zijn grote aandachtspunten. Bent u via uw ex-partner verzekerd, dan is het van belang deze twee verzekeringen voor u zelf af te sluiten.

Testament

Indien er een testament is gemaakt, is het verstandig om deze voor de scheiding te laten nakijken door een notaris. Indien gewenst kan de notaris wijzigingen aanbrengen zodat uw ex-partner geen aanspraak meer kan maken op een gedeelte van uw erfenis.

Pensioen

Een punt wat vaak vergeten wordt bij het maken van afspraken omtrent de scheiding, is het opgebouwde pensioen. Dit wordt pas verdeeld wanneer u beiden daadwerkelijk met pensioen gaat, maar de afspraken over de verdeling kunnen al wel gemaakt worden. Het te verdelen pensioen is te splitsen in het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoeft u niet te delen met uw ex-partner. Lees hier meer over wat er gebeurt met uw pensioen na scheiding.

Hulp bij scheiding

Staan alle afspraken op papier en heeft u zonder problemen alles geregeld, vraag dan nu goedkoop een scheiding aan. Lopen u en uw ex-partner tegen problemen of meningsverschillen aan? Onze echtscheidingsspecialisten schieten u graag te hulp met Mediation Scheiden. Lukt het niet om er samen harmonieus uit te komen? Kies dan voor de optie Alleen Scheiden. Neem contact op met een mediator bij u in de buurt.