Scheiden met een koopwoning of eigen woning

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Wonen

U gaat scheiden en heeft gezamenlijk een koopwoning. Deze woning is meestal (gedeeltelijk) gefinancierd met een hypotheek, waar u beiden voor aansprakelijk bent. Er zijn in grote lijnen drie mogelijkheden wat u samen kunt beslissen te gaan doen met de koopwoning na uw scheiding.

Heeft u geen koopwoning, maar wilt u weten wat u met uw huurwoning moet doen na de echtscheiding, klik hier.

Één van u beiden neemt de koopwoning over

U kunt er voor kiezen dat één van u beiden de woning geheel overneemt, dit wordt ook wel toedelen genoemd. Hierbij dienen afspraken gemaakt te worden over de uitkoopsom en het moment van overdracht. Ook een afsrpaak over het moment dat de vertrekkende partner de woning verlaat zal gemaakt moeten worden.

De partner die de woning wil overnemen zal moeten uitzoeken of de financiering van het huis voor hem of haar haalbaar is. Houd hierbij rekening met het feit dat de eventuele partneralimentatie na de scheiding de financiële situatie van deze partner beïnvloedt. Een alimentatieberekening zal hierbij waarschijnlijk nodig zijn. Hier kunnen wij u bij helpen.

Voordat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het register van de burgelijke stand kan de overdracht van de woning nog niet plaatsvinden. Wel kan de hypotheekofferte worden opgevraagd en alvast getekend. Dit geeft de bank de mogelijkheid om de hypotheek voor te bereiden en de overdracht na de huwelijksontbinding snel kan plaatshebben. Bij de uiteindelijke overdracht van de woning zal een afspraak met de notaris nodig zijn, om de akte van verdeling op te maken waarin de woning aan een van de partners wordt toebedeeld en de vertrekkende partner van de verplichtingen van de hypotheek wordt ontslagen.

Woning verkopen na uw scheiding

Na uw echtscheiding kunt u er gezamenlijk voor kiezen om uw koopwoning te verkopen. U dient afspraken te maken welke partner er in de periode tot de verkoop in de woning blijft wonen en tegen welke voorwaarden de woning verkocht gaat worden.

Het komt helaas vaak voor dat er conflicten ontstaan bij het verkopen van de koopwoning na een scheiding, bijvoorbeeld als één van de partners in de woning blijft wonen, terwijl de ander de kosten betaalt. Het is daarom van belang om, eventueel met bemiddeling van een mediator, tot afspraken te komen die in het echtscheidingsconvenantkunnen worden opgenomen.

Samen eigenaar blijven van de woning na een echtscheiding

Het is mogelijk om samen eigenaar te blijven van de koopwoning na de echtscheiding. Dit kan (financieel) gunstig zijn, doordat de woning niet in een slechte markt verkocht hoeft te worden, of zodat uw kinderen niet hoeven te verhuizen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat u een ingewikkelde zakelijke overeenkomst aangaat in deze situatie. Daarom dienen er goede afspraken gemaakt en vastgelegd te worden en zullen beide partners een goede verstandhouding moeten hebben met eenzelfde doel voor ogen. Het is niet mogelijk om uw partner te verplichten om gezamenlijk eigenaar te blijven van een koopwoning na een echtscheiding.

Conflicten over de koopwoning na een echtscheiding

Het komt vaak voor dat er conflicten ontstaan over de (verdeling van) de koopwoning na een echtscheiding. Een mediator of echtscheidingsspecialist kan hier goed bij helpen. Op basis van ervaring en kennis zal de mediator de emoties uit de gesprekken halen en zorgen voor duidelijkheid over de wet- en regelgeving hieromtrent. Neem contact op met een van onze specialisten bij u in de buurt voor meer informatie over uw persoonlijke situatie.

Neem contact op