Veranderingen voor gescheiden ouders in 2015

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Kinderen

In 2015 veranderen er voor gescheiden ouders heel wat zaken. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële situatie van een of beide ouders en de gemaakte afspraken tijdens uw scheiding. Hier vindt u een overzicht van de veranderingen.

Veranderingen in kindregelingen 2015

Vanaf 2015 zijn er nog maar 4 regelingen die te maken hebben met kinderen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De vervallen regelingen zijn: aanvulling voor alleenstaande ouders, aanvullende alleenstaande ouderkorting, ouderschapsverlofkorting, tegemoetkoming ouders met gehandicapte kinderen (TOG), tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en de aftrek levensonderhoud kinderen.

Afschaffing aftrek levensonderhoud voor kinderen

De kinderalimentatie, oftewel de vergoeding voor het levensonderhoud voor kinderen is in 2015 niet meer aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u hier.

Aanvulling voor alleenstaande ouders in WWB, IAOW, IOAZ, AOW en ANW

Deze regeling vervalt. Hiervoor in de plaats kunnen de ouders zonder toeslagpartner extra kindgebonden budget aanvragen. Hoeveel dit extra kindgebonden budget bedraagt is per situatie verschillend en hangt af van (gezamenlijk) inkomen en vermogen, het aantal kinderen en hun leeftijd, en de eventuele toeslagpartner.

Ouderschapsverlofkorting

Deze regeling vervalt. Hier is geen compensatie voor opgenomen in de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2015.

Tegemoetkoming ouders met gehandicapte kinderen (TOG)

Deze regeling vervalt. De afschaffing van de TOG bij gehandicapte kinderen wordt gecompenseerd door middel van de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen hebben vanaf 2015 recht op dubbele kinderbijslag. Alleenstaande ouders krijgen nog een extra bedrag bovenop de dubbele kinderbijslag.

Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

Deze regeling vervalt. Ter compensatie van de regeling WTOS kunnen ouders ook extra kindgebonden budget claimen ter waarde van 116 euro per kind per jaar. Hierbij wordt wel nog gekeken naar de persoonlijke situatie ter bepaling van het uiteindelijke bedrag.

Kindgebonden budget

Deze regeling blijft. Wanneer u aanspraak maakte op WTOS of een aanvulling voor alleenstaande ouders, dan is het mogelijk dat u aanspraak kunt maken op een hoger bedrag.

Kinderbijslag

Deze regeling blijft. Wanneer u aanspraak maakte op de regeling TOG, dan kunt u een extra kinderbijslag vergoeding krijgen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag

Deze regelingen blijven en hierin zijn geen veranderingen.

Opnieuw berekenen kinderalimentatie

Zoals hierboven beschreven veranderen er voor ouders een hoop financiële zaken die invloed kunnen hebben op uw persoonlijke situatie. Gemaakte afspraken tijdens uw scheiding zullen wellicht opnieuw bekeken moeten worden om tot een eerlijke compensatie te komen voor het levensonderhoud van uw kind(eren). Ga hiervoor met elkaar in gesprek en wanneer u er samen niet uit kunt komen, neem dan contact op met een van onze kantoren door heel Nederland voor meer informatie of om een gesprek met een van onze mediators aan te vragen.