Wetsvoorstel: inperking trouwen in gemeenschap van goederen


Vandaag, woensdag 17 februari, wordt in de Tweede Kamer een initiatief wetsvoorstel behandeld van D66, VVD en PVDA dat er voor zorgt dat trouwen voortaan niet meer standaard onder volledige gemeenschap van goederen wordt verricht.

Trouwt men straks standaard onder huwelijkse voorwaarden?

Het is niet zo dat met het goedkeuren van het nieuwe wetsvoorstel men automatisch onder huwelijkse voorwaarden trouwt. Zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, trouwt u nog altijd in gemeenschap van goederen, deze worden echter wel in hun inhoud beperkt. In vergelijking met de huidige situatie zijn er twee grote wijzigingen.

  1. Het prive-vermogen van voor het huwelijk blijft gescheiden, zowel de bezittingen als de schulden.
  2. Erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden uitgekeerd worden standaard niet meer meegenomen bij het verdelen van de eigendommen na een scheiding. Op dit moment is dit enkel het geval wanneer er een uitsluitingsclausule is opgenomen.

Het doel van inperking van de gemeenschap van goederen

Het doel van dit voorstel is om te zorgen voor minder vechtscheidingen. Bij een echtscheiding ontstaat er vaak ruzie over het verdelen van de eigendommen zoals het prive vermogen, giften en erfenissen. In het nieuwe wetsvoorstel voor beperking van de gemeenschap van goederen tellen enkel nog de zaken mee die tijdens het huwelijk zijn verworven. Hetgeen vóór het huwelijk is verworven telt hierin niet meer mee bij de verdeling van de eigendommen bij echtscheiding.

Daarbij komt dat het wetsvoorstel beter zou aansluiten bij de wens van het meerendeel van de bevolking in de huidige tijd en ook komt het Nederlandse huwelijksvermogensrecht beter in lijn met hetgeen in de rest van Europa gebruikelijk is.

Indien koppels toch willen trouwen in volledige gemeenschap van goederen, dan zullen zij dit bij de notaris vast moeten leggen.

Wat verandert er voor u?

Als u al getrouwd bent, verandert er voor u niets. Indien het initiatief wetsvoorstel het haalt, zal het enkel gelden voor nieuw gesloten huwelijken. Voor de afspraken die gemaakt zijn in bestaande huwelijken verandert er niets.

Heeft u nog vragen hierover, of wilt u scheiden en bent u niet zeker van uw huidige situatie ? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten in echtscheidingen.

 

Neem contact op met een specialist bij u in de buurt