Uit elkaar na ongehuwd samenwonen


Ongehuwd samenwonen wint aan populariteit, maar wat zijn de gevolgen bij scheiden? Nederland kent inmiddels zo’n 850.000 paren die wel samenwonen, maar niet getrouwd zijn. Er gelden in dat geval andere rechten en plichten dan bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. We zetten een aantal belangrijke verschillen op een rij. 

Gerechtelijke uitspraak 

Een gerechtelijke uitspraak in Amsterdam gaf onlangs duidelijkheid over de rechten en plichten wanneer stellen uit elkaar gaan na ongehuwd samenwonen. Stellen die uit elkaar gaan hebben geen wettelijke (alimentatie)verplichting naar elkaar. De wet geeft slechts aan dat er in het geval van een (echt)scheiding een onderhoudsverplichting kan worden vastgesteld. Er is na ongehuwd samenwonen officieel geen sprake van een (echt)scheiding, waardoor dit gevolgen heeft voor de rechten en plichten die de ex-partners naar elkaar hebben.

Juridisch ouder en alimentatie

Gehuwde stellen die een kind krijgen zijn daar automatisch ook juridisch ouder van, waardoor zij samen het gezag hebben over het kind. Is er sprake van ongehuwd samenwonen en komt er een kindje? In dat geval zal de vader het kind eerst moeten erkennen, om een familierechtelijke betrekking te laten ontstaan. Pas vanaf dat moment heeft de vader een onderhoudsplicht en wordt het kind erfgenaam. De moeder heeft in principe alleen het gezag over het kind, het is door middel van het ‘aanvragen gezamenlijk gezag’ mogelijk om hier verandering in te laten brengen. Pas nadat dit in orde is gemaakt kan er sprake zijn van kinderalimentatie wanneer stellen uit elkaar gaan na ongehuwd samenwonen.

Partneralimentatie na ongehuwd samenwonen

Er is vanzelfsprekend sprake van partneralimentatie, op het moment dat gehuwden of stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan. Hier op is grond van de wet geen sprake van wanneer stellen uit elkaar gaan na ongehuwd samenwonen. Pas wanneer er in een samenlevingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een partneralimentatieverplichting is het mogelijk daar een beroep op te doen. Stellen die uit elkaar gaan na ongehuwd samenwonen hebben in principe geen verplichting naar elkaar, waardoor de gevolgen er veelal anders uitzien dan na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. 

Financiële afwikkeling

Bovendien geldt er geen verplichting om alle bezittingen half om half met elkaar te verdelen, iets dat wel geldt voor ex-gehuwden die in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dit kan onder andere grote gevolgen hebben voor stellen die uit elkaar gaan na ongehuwd te hebben samengewoond in een koophuis. Indien een van de beide partners de woning gekocht heeft komt de helft van de waarde niet zomaar aan de ander toe. Ook met betrekking tot het pensioen en verschillende fiscaliteiten bestaan er belangrijke verschillen. Stellen die uit elkaar gaan na ongehuwd samenwonen kunnen zich daar het best goed over laten adviseren.

Zit u nog met vragen ?

Neem vrijblijvend contact op met een echtscheidingspecialist