Wat gebeurt er met pensioen na scheiding


Scheiden vormt een ingrijpende beslissing die ook financieel en fiscaal gevolgen zal hebben. Dat betekent dat het bijvoorbeeld verstandig is om goed te kijken naar wat er gebeurt met uw pensioen na scheiding, als ook het pensioen van uw ex-partner.

Een scheiding kan invloed hebben op de financiĆ«n aan de hand van alimentatie, de verdeling van de waarde van het huis en de verdeling van de bezittingen. Tot die bezittingen behoort ook het pensioen, dat jullie veelal samen zullen hebben opgebouwd. Het is tijdens de scheiding al van belang om afspraken te maken over de verdeling hiervan, ook al laat de daadwerkelijke verdeling op zich wachten totdat jullie er daadwerkelijk recht op hebben.

We onderscheiden het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen en het basispensioen. Het basispensioen hoeft u niet te delen met uw ex-partner, de andere twee zijn wel te splitsen.

Ouderdomspensioen en Nabestaandenpensioen

De twee verschillende soorten pensioen worden tijdens een scheiding op de volgende manier behandeld:

  • Ouderdomspensioen Dit type pensioen biedt jullie beiden recht op een deel hiervan. Dit staat aangegeven in de Wet verevening pensioenrechten. Standaard krijgen jullie allebei de helft van het ouderdomspensioen. Zijn jullie getrouwd geweest op basis van huwelijkse voorwaarden? Dan is het mogelijk dat hierover andere afspraken zijn gemaakt. Het is niet nodig om voor de verdeling hiervan naar de rechter te gaan.
  • Nabestaandenpensioen Het nabestaandenpensioen kan een aanvulling vormen op het ouderdomspensioen. Zodra uw partner kom te overlijden is het mogelijk om dit pensioen uit te laten keren. Zijn jullie inmiddels gescheiden en komt uw ex-partner te overlijden? Er is dan sprake van een bijzonder nabestaandenpensioen.

Het basispensioen wordt tenslotte niet verdeeld, jullie hebben allebei recht op AOW. Indien jullie geen nieuwe relatie aangaan is er sprake van de AOW voor alleenstaanden, in het andere geval is er sprake van AOW voor getrouwden.

Onze echtscheidingsspecialisten zullen ervoor zorgen dat alle afspraken rondom pensioenen in het echtscheidingsconvenant naar voren komen.