Financiële gevolgen van een echtscheiding

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Algemeen

Economische zelfstandigheid vermindert de nadelige gevolgen van een echtscheiding. Dit stelt Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het artikel: ‘Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding voor man en vrouw’. Het artikel laat zien in welke mate economische zelfstandigheid een rol speelt bij de inkomenspositie van mannen en vrouwen na een scheiding en of die positie is veranderd tussen 2004 en 2014.

De financiële gevolgen van een echtscheiding zijn voor vrouwen vaak nadeliger dan voor mannen. Met name voor niet-economisch zelfstandige vrouwen bestaat het risico onder de armoedegrens terecht te komen. Door de toegenomen economische zelfstandigheid van vrouwen is dat risico de laatste jaren verminderd. Vooral bij gunstige economische omstandigheden komen minder vrouwen onder de armoedegrens terecht. Wanneer de economische omstandigheden verslechteren, zoals ten tijde van een economische crisis, neemt het aantal gescheiden vrouwen onder de armoedegrens toe.

Koopkrachtniveau daalt na scheiding

Het koopkrachtniveau na de scheiding daalt voor vrouwen sterker dan voor manen. Vrouwen die tussen 2012 en 2014 scheidden verloren bijna 25% aan koopkracht. Bij mannen was dat 0,2%. Economisch zelfstandige vrouwen die scheiden leveren meer koopkracht in dan vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn maar hun financiële positie is beter dan die van niet economisch zelfstandige gescheiden vrouwen.

Gescheiden personen die opnieuw gaan samenwonen krijgen meestal te maken met een toegenomen koopkracht. Wie na een scheiding alleen of met de kinderen gaat wonen, verliest aan koopkracht. Bij stellen zonder kinderen is de achteruitgang in koopkracht voor beide ex-partners bovengemiddeld groot. Dat komt doordat zij meestal een hoger inkomen hebben dan (ex)paren met kinderen.

bron: CBS

Advies

Wanneer u gaat scheiden doet u er verstandig aan om de financiële gevolgen goed in kaart te brengen. Het is slim om hierbij een professional in te schakelen. Dit kan een financieel adviseur zijn maar ook een mediator kan helpen bij het in kaart brengen van de financiële gevolgen van een echtscheiding.