Scheiden met een huurwoning

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Wonen

Wanneer u gaat scheiden en u woont samen in een huurwoning dan kunnen er in hoofdlijnen twee mogelijkheden op u van toepassing zijn. U kunt een gezamenlijke huurwoning hebben die op beide namen geregistreerd staat (samenhuur), of de huurwoning staat op naam van een van beiden, dit heet alleenhuur.

Scheiden bij samenhuur: beide namen staan op het contract

In deze situatie bent u samen de huur aangegaan. U kunt er voor kiezen om ook samen deze huur op te zeggen en beiden op een andere locatie te gaan wonen. Indien u er beiden mee akkoord gaat dat een van u in de woning blijft wonen, dient u bij de verhuurder aan te vragen of diegene als alleenhuurder verder mag gaan. Ook dan wordt eerst het oude huurcontract opgezegd en dient de nieuwe alleenhuurder een nieuw huurcontract te tekenen. Het is mogelijk dat de verhuurder de alleenhuurder weigert.

 

Scheiden bij alleenhuur: het huurcontract staat op één naam

Alleenhuur is in dit geval eigenlijk medehuur. De partner van de alleenhuurder woont bij de huurder in, maar door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap betekent dit automatisch dat de partner medehuurder is geworden. Deze partner dient ermee akkoord te gaan dat de huurder, op wiens naam het contract staat, in de woning blijft wonen na de scheiding.

Het huurcontract kan in deze situatie hetzelfde blijven, u hoeft niet bij de verhuurder een nieuw contract aan te gaan, maar zult deze wel schriftelijk op de hoogte moeten stellen van de nieuwe situatie. Deze verhuurder kan geen bezwaar maken tegen de nieuwe situatie.

 

Neem contact op

Heeft u onenigheid over uw situatie?

Neem contact op met het kantoor het dichtst bij u in de buurt.