Zijn advocaatkosten bij een echtscheiding aftrekbaar?


Nee, in principe zijn de advocaatkosten bij een echtscheiding niet aftrekbaar. Het gaat om de kosten van een echtscheidingsprocedure waarvoor standaard niet de mogelijkheid tot aftrekken geldt. Bovendien zijn de kosten verbonden aan het betalen of herzien van een alimentatieplicht ook niet aftrekbaar.

Niet aftrekbare kosten bij een echtscheiding

De kosten voor een advocaat tijdens de echtscheiding zijn niet aftrekbaar, het is niet mogelijk om die kosten in mindering te brengen op uw belastbaar inkomen. Verweert uw ex-partner zich tegen de alimentatieplicht en dient u daarom een advocaat in de arm te nemen? U zal die kosten zelf moeten dragen of hier onderling uit moeten komen. Ontvangt u vervolgens wel partneralimentatie van uw ex-partner? Houd er rekening mee dat de Belastingdienst dit behandelt als inkomen, waardoor u daar bovendien inkomstenbelasting over dient te betalen.

Kinderalimentatie die u eventueel ontvangt voor uw kinderen tot 21 jaar ziet de Belastingdienst niet als inkomen. De kosten die u maakt om de alimentatie voor de kinderen te verkrijgen zijn niet aftrekbaar.

Wel aftrekbare kosten bij een echtscheiding

Betaalt u de alimentatie aan uw partner of kinderen? Dan mag u dat opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Houd er rekening mee dat de hoogte van de alimentatie door de rechter dient te zijn bepaald. Als alternatief kunt u de hoogte hiervan vast laten leggen in een echtscheidingsconvenant. Maakt u kosten voor het verkrijgen, verhogen of behouden van de partneralimentatie? In dat geval zijn die kosten fiscaal aftrekbaar. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om advocaatkosten tijdens een echtscheiding, mits deze erop gericht zijn om de alimentatie te kunnen verkrijgen. Het is van belang dat de advocaat goed aangeeft welke uren hij of zij aan welke doelen besteedt. Op die manier kunt u een deel van de kosten aftrekken, net als wanneer u kosten dient te maken voor de incasso van de alimentatie.

Voorkom advocaatkoasten bij echtscheiding

Advocaatkosten zijn over het algemeen hoog. Aangezien in dit artikel is uitgelegd dat deze niet aftrekbaar zijn, is het van belang om te proberen de advocaatkosten te voorkomen. Ga met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, schakel dan een mediator in. Een mediator behandelt de situatie zakelijk, maar begripvol en haalt de emoties uit de gesprekken. Zo lukt het vaak om alsnog tot een oplossing te komen, zonder dat een advocaat nodig is.

Wilt u uw scheiding zo goedkoop mogelijk houden? Zorg dan dat u samen alle afspraken al hebt gemaakt en kies voor onze optie zelf scheiden. Wij regelen dan uw scheiding zonder hoge kosten.