Wat is een onderhandse akte bij scheiding?


Een onderhandse akte bij scheiding is een document dat de (ex)partners zelf opstellen, zonder tussenkomst van een notaris. De akte is ondertekend en met het document kunnen de (ex)partners bewijzen wat zij hebben afgesproken. Een onderhandse akte heeft als nadeel dat de afspraken die er in staan niet zonder tussenkomst van een rechter afdwingbaar zijn. Daarvoor heeft u een authentieke akte nodig, of een document met executoriale titel.

Een onderhandse - of authentieke akte bij scheiding? 

Een authentieke akte is een document dat door een notaris is opgesteld en gewaarmerkt. Een authentieke akte geeft zekerheid. Zo'n akte garandeert dat het document echt is, dat niemand er iets aan veranderd heeft, dat de personen van wie de namen onder het document staan werkelijk degenen zijn geweest die het hebben ondertekend en dat het ondertekend is op de genoemde datum. Een authentieke akte brengt met zich mee dat de partners begrepen moeten hebben wat zij hebben ondertekend. De notaris is namelijk verplicht om te controleren of de ondertekenaars de inhoud van het document hebben begrepen. Een voorbeeld van een authentieke akte bij scheiding is de akte van verdeling. De akte van verdeling is nodig om een gezamenlijke koopwoning op naam te zetten van de partner die in de woning blijft.

Voor een onderhandse akte is geen notaris nodig, dat scheelt in de kosten. Het nadeel van de onderhandse akte is dat u alsnog een procedure moet starten bij de rechtbank, als uw ex-partner de gemaakte afspraken niet nakomt.

Het belang van de executoriale titel

Om afspraken die niet worden nagekomen af te dwingen is een zogenaamde executoriale titel nodig. Daarmee kan de deurwaarder bijvoorbeeld een betaling afdwingen als de afgesproken alimentatie uitblijft. Een authentieke actie heeft de executoriale titel. In sommige gevallen krijgt het echtscheidingsconvenant een executoriale titel.

Heeft u vragen over uw scheiding? Onze ervaren echtscheidingsexperts helpen u graag verder. Neem voor meer informatie over bijvoorbeeld de onderhandse akte vrijblijvend contact met ons op.

Contact