Wat is een akte van verdeling bij scheiding?


Als u gaat scheiden maakt u afspraken met uw ex-partner. Deze afspraken kunt u vastleggen in een echtscheidingsconvenant, bijvoorbeeld over alimentatie, co-ouderschap en het pensioen. Een echtscheidingsconvenant bevat vele afspraken, maar regelt niet de juridische bezitsoverdracht van onroerend goed, zoals een koopwoning of aandelen in een vennootschap. 

Wanneer is een akte van verdeling nodig bij scheiding?

Een akte van verdeling kan alleen door een notaris worden opgesteld om de overdracht van een koopwoning of aandelen te regelen. De akte van verdeling wordt door beide ex-partners ondertekend en bij de notaris in bewaring gegeven. Met de ondertekening bij de notaris wordt officieel vastgelegd wie wat krijgt. In de akte staat precies beschreven wat de verdeling is en onder welke voorwaarden de verdeling plaatsvindt. De akte van verdeling kan pas worden opgesteld als er een echtscheidingsbeschikking is van de rechtbank. Als er een echtscheidingsconvenant is, kan dit als uitgangspunt dienen voor de akte van verdeling.  Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht. 

De bank vraagt om de akte van verdeling wanneer de ex-partner die in het huis blijft wonen een hypotheek aanvraagt om de ex-partner uit te kopen. De uitkoopsom is een bedrag dat gebaseerd is op de waarde van de woning en de resterende hypotheek.

Een akte van verdeling is niet altijd nodig

Als er geen gezamenlijke eigen woning is hoeft er geen akte van verdeling bij de notaris te worden opgesteld. Ook als de ex-partners besluiten om de gezamenlijke woning te verkopen, is de akte van verdeling niet nodig. Echter, als er een gezamenlijke koopwoning is die moet worden verdeeld, is de akte van verdeling verplicht. Een akte van verdeling is meestal niet goedkoop. Het is raadzaam om de tarieven van meerdere notarissen te vergelijken voordat u een notaris kiest.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij helpen u graag verder. Neem voor meer vragen in relatie tot uw scheiding vrijblijvend contact met ons op.