Voortaan standaard beperkte gemeenschap van goederen


Trouwen in gemeenschap van goederen is binnenkort niet langer de standaard.

‘Wie trouwt deelt niet meer al zijn bezit’ kopt het NRC op 28 maart 2017. Ondanks kritiek stemde een meerderheid van de senaat voor een initiatiefwet van D66, PvdA en VVD uit 2014, die het huwelijksrecht aanpast. Achtendertig van de vijfenzeventig senatoren stemden voor het wetsvoorstel van D66, PvdA en VVD.

Voortaan geldt standaard een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd, wordt gedeeld. Vermogen van vóór het huwelijk blijft privébezit. Echtparen die wél in volledige gemeenschap van goederen willen trouwen, of een andere regeling willen treffen, kunnen dat laten vastleggen bij een notaris.

Modernisering huwelijksrecht

Het voorstel past volgens de initierende partijen binnen de modernisering van het huwelijksrecht. ‘De meeste mensen vinden dat vermogen dat je voor het huwelijk hebt vergaard, bij jou hoort. Onze nieuwe standaard sluit beter aan bij wat mensen rechtvaardig vinden.’ Zegt Tweede Kamerlid Jeroen Recour in 2014. Recourt  wijst er ook op dat de aanpassing mensen beschermt die niet zo goed nadenken voordat ze trouwen. Het Nederlandse stelsel van trouwen in algehele gemeenschap van goederen was internationaal gezien een uitzondering. Het bestaat nu alleen nog in Zuid-Afrika en Suriname.

Veel Eerste Kamerleden twijfelden aan de noodzaak van de wet. Ook vonden senatoren de uitwerking van de wet niet goed genoeg. Eerste Kamerlid Jannette Beuving (PvdA) benadrukt dat het in lastig wordt om bij een scheiding of het overlijden van een echtgenoot precies uit te zoeken wat privévermogen is en wat gemeenschappelijk vermogen. Daarmee vreest zij voor een toename van het aantal vechtscheidingen. GroenLinks was kritisch over de wet, maar stemde toch voor. Senator Tineke Strik zei in een stemverklaring dat de wet ‘aansluit bij de huidige samenleving’. Problemen kunnen volgens haar worden opgelost door de rechtspraak en een volgend kabinet.

Tussen 2004 en 2009 trouwde driekwart van de Nederlandse paren in volledige gemeenschap van goederen, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Een kwart liet huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris.