Korting op eigen bijdrage via Juridisch Loket


Als u in verband met uw aankomende scheiding recht heeft op subsidie voor de rechtsbijstand, betaalt u altijd een eigen bijdrage. U kunt op deze eigen bijdrage onder bepaalde voorwaarden een korting krijgen, als u door Het Juridisch Loket bent doorverwezen.  

Wanneer u hulp nodig heeft bij de echtscheiding omdat u het op bepaalde punten niet eens wordt, zullen onze mediators u begeleiden om samen tot goede oplossingen te komen. Woont u samen of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is daar geen advocaat bij nodig. Als u getrouwd bent echter, is er naast een mediator ook een advocaat nodig die de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank verzorgt. Wij werken samen met een gerenommeerd advocatenkantoor, zodat wij de gehele echtscheiding voor u kunnen verzorgen zonder dat u in gesprek hoeft met een advocaat. 

Mogelijk heeft u recht op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt dan altijd een eigen bijdrage. Bent u door Het Juridisch Loket verwezen dan kunt u in sommige gevallen een korting krijgen op uw eigen bedrage. Bij zo'n verwijzing geeft het Juridisch Loket u een diagnosedocument mee. Dit is een document waarin uw probleem beschreven staat met een advies voor de oplossing. Daarnaast bevat het document de verwijzing naar de persoon of instantie die u kan helpen.

Wat is Het Juridisch Loket?

Eerstelijns rechtsbijstand wordt in Nederland gratis verleend door Het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket informeert, luistert en adviseert of verwijst door. U kunt vrijwel elk juridisch probleem bespreken met het Juridisch Loket. Het advies kan zijn dat u wordt doorverwezen naar een mediator, advocaat, rechtsbijstandverzekering, notaris, vakbond of belangenorganisatie. Als u gebruikmaakt van de rechtsbijstandverzekering, de notaris, vakbond of een belangenorganisatie, dan valt dit niet onder de gesubsidieerde rechtsbijstand. Wordt u doorverwezen naar een mediator of een advocaat, dan komt u terecht bij de tweedelijns rechtsbijstand en kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidie op Tweedelijns rechtsbijstand 

Rechtsbijstand gaat verder dan rechtshulp. Het omvat uitgebreid advies en vertegenwoordiging in een procedure door een advocaat. Mediators verlenen geen rechtsbijstand, maar zij bemiddelen tussen u en uw (ex)partner om tot een oplossing te komen. Als u en advocaat of mediator niet kunt betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat of mediator vraagt deze subsidie voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad bepaalt daarna of u inderdaad in aanmerking komt voor een vergoeding. 

Onze mediators kunnen voor u nagaan of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij kunnen tevens gemakkelijk de subsidie voor u aanvragen. U betaalt altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen en vermogen.

Voor meer informatie over de hoogte van de subsidie in 2018 surft u naar het artikel 'Subsidie rechtsbijstand bij mediation in 2018'

Wilt u weten op welke bijdrage u recht heeft of bent u door Het Juridisch Loket doorverwezen en wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.