Wat zijn de motieven voor echtscheidingen in Nederland?

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Algemeen

De motieven voor echtscheidingen lopen in Nederland uiteen tussen mannen en vrouwen. Bovendien verschillen die motieven op basis van de duur van de samenwoonrelatie. We zetten enkele bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek op een rij.

Let op: Het onderzoek van het CBS is afkomstig uit 2005. Helaas is dit het meest recente onderzoek in Nederland. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij dat zo spoedig mogelijk posten.

Motieven voor echtscheidingen bij mannen en vrouwen

De motieven voor echtscheidingen bij mannen bestaan voornamelijk uit:

  • Botsende karakters (38%)
  • Overspel (38%)
  • Op elkaar uitgekeken zijn (28%)

Het lijstje voor vrouwen is hieraan bijna gelijk. Ook vrouwen noemen de botsende karakters als het voornaamste motief (38%) en zetten overspel op de tweede plaats (37%). De derde plaats binnen de motieven voor echtscheidingen bij vrouwen is echter voor lichamelijk geweld (19%). Vrouwen noemen daarnaast ook verslavingsproblemen (18%) en onverenigbare toekomstplannen (15%). Dit laatste is ook voor mannen een belangrijk motief (19%).

Motieven voor echtscheidingen en duur van samenwonen

De motieven voor echtscheidingen hangen af van het verschil tussen mannen en vrouwen en daarnaast van de duur van samenwonen. Binnen 0 - 5 jaar samenwonen noemen mannen en vrouwen beiden de botsende karakters als belangrijkste motief (respectievelijk 38% en 44%). Na 16 jaar of meer samenwonen noemen mannen en vrouwen beiden overspel als belangrijkste motief (respectievelijk 43% en 42%). Opvallend is dat vrouwen verslavingsproblemen zowel binnen 0 - 5 jaar (20%) als na 16 jaar samenwonen of meer noemen (19%) als een belangrijk motief om uit elkaar te gaan.

De verschillende motieven voor echtscheidingen bestaan verder bijvoorbeeld uit financiële problemen, seksuele problemen, een onverenigbare kinderwens of de (schoon)familie en kinderen. Verder kan het leeftijdsverschil te groot zijn of kan er sprake zijn van jaloezie of een gebrek aan vertrouwen. Die laatste motieven komen over het algemeen maar weinig voor, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Bron: CBS