Scheiden van Tafel en Bed


Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de term ‘scheiden van tafel en bed’. Dit artikel geeft inzicht in de betekenis van deze term en laat zien waarom deze manier van scheiden sinds 2000 nog weinig voorkomt.

Wat is scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed betekent dat je gescheiden van elkaar gaat leven. Je kiest er letterlijk voor om geen tafel en bed meer te delen. Als je deze scheidingsvorm gebruikt ben je wettelijk gezien nog getrouwd maar leef je apart van elkaar. Een scheiding van tafel en bed kun je alleen aanvragen als je getrouwd bent en dus niet met een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Deze scheidingsvorm komt sinds 2000 nog weinig voor

Scheiden van tafel en bed komt nog weinig voor omdat we in Nederland sinds 2000 niet meer verplicht zijn tijdens het huwelijk samen te wonen. Vroeger wilden mensen om geloofsredenen niet scheiden. Als zij uit elkaar wilden gaan, bood deze optie uitkomst. De partners bleven volgens de wet getrouwd, maar leidden hun levens apart van elkaar. Scheiden van tafel en bed op grond van geloofsovertuiging komt nog steeds voor. Andere bekende motieven zijn: financiële redenen, de gezondheidstoestand van één van beide partners. Sommige stellen die een pauze willen inlassen in hun huwelijk, kiezen ook voor een scheiding van tafel en bed.

Wat zijn de gevolgen van een scheiding van tafel en bed?

  • De gemeenschap van goederen wordt omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Dat betekent dat de goederen verdeeld moeten worden.
  • Bij kinderen blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. De omgang wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Ook wordt in een ouderschapsplan vastgelegd wie het ouderlijk gezag gaat uitvoeren.
  • De onderlinge onderhoudsplicht blijft bestaan, net als bij een echtscheiding.
  • Het opgebouwd ouderdomspensioen kan worden verdeeld.
  • De opbouw van het nabestaandenpensioen kan doorgaan.
  • Trouwen of een geregistreerd partnerschap met een nieuwe partner aangaan is niet mogelijk. Samenwonen kan wel.
  • De partners zijn niet meer financieel verantwoordelijk voor elkaars schulden.
  • Binnen een termijn van drie jaar kan een scheiding van tafel en bed worden omgezet in een scheiding.
  • Als er een verzoening heeft plaatsgevonden kan de rechter verzocht worden het huwelijk te herstellen.

Ik wil scheiden van tafel en bed. Wat is de procedure?

Hoewel een scheiding van tafel en bed officieel geen scheiding is, lijkt de procedure erg op een reguliere echtscheidingsprocedure. Ook bij een scheiding van tafel en bed is een advocaat nodig en zal de rechter de scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is dat de relatie ‘duurzaam ontwricht’ is. Wanneer partners niet meer samenwonen maar geen officieel verzoek indienen voor eens scheiding van tafel en bed, blijven zij (vaak onbedoeld) fiscaal partners.

Als er minderjarige kinderen zijn moet een ouderschapsplanopgesteld worden. Verder moeten er afspraken komen over de verdeling van bezit, het vermogen, de woning en alimentatie. Net als bij een gewone echtscheiding moeten afspraken over praktische zaken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een mediator kan daarbij helpen.