Echtscheidingsconvenant getekend, en nu?

  • Geplaatst op:
  • in categorie: Algemeen

Wie gaat scheiden, zal in een echtscheidingsconvenant diverse belangrijke afspraken moeten vastleggen. Vaak is het onduidelijk wat er nu precies gebeurt nadat het convenant is ondertekend. Mediation-Scheidingen vertelt u er graag meer over.

Echtscheidingsconvenant in het kort

In een echtscheidingsconvenant staan de belangrijkste afspraken over de echtscheiding. Zaken alimentatie, inboedel, woning en pensioen horen hierin thuis. Deze schriftelijke overeenkomst is verplicht indien u wilt scheiden. Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet het ouderschapsplan ook in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen. Lees hier meer over het echtscheidingsconvenant

Wat gebeurt er na ondertekening van het convenant?

Met het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant is de scheiding nog niet definitief. Er moeten nog enkele processen worden doorlopen. Nadat de handtekeningen op het convenant zijn gezet, stelt de advocaat een verzoekschrift op waarbij het ondertekende echtscheidingsconvenant als bijlage wordt opgenomen. Deze stukken dient de advocaat in bij de rechtbank. Om tot een goede uitspraak te komen, heeft de rechtbank in de meeste gevallen vier weken nodig om alle stukken te bekijken. Indien er minderjarige kinderen (12-18 jaar) bij betrokken zijn, worden zij ook door de rechtbank uitgenodigd voor een gesprek. Zij krijgen tijdens dit minderjarigenverhoor de kans om hun mening te geven, zonder dat de ouders hierbij aanwezig zijn.

Na de uitspraak ontvangt de advocaat een akte van berusting indien u en uw ex-partner het beiden eens zijn met de uitspraak. Deze akte van berusting dient zowel door de advocaat als door beide ex-partners te worden ondertekend. Hierna kan de scheiding worden ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

Kort samengevat:

  • De ondertekening van het echtscheidingsconvenant 
  • De advocaat stelt een verzoekschrift op inclusief het convenant
  • De rechtbank nodigt minderjarige kinderen uit voor een verhoor
  • Na de uitspraak wordt de akte van berusting ondertekend
  • Verzoek tot inschrijving van de echtscheiding indienen bij de gemeente

Een echtscheidingsconvenant wijzigen

Het kan voorkomen dat een van de ex-partners door omstandigheden het echtscheidingsconvenant wil wijzigen. Zijn beide partijen het eens over de wijziging? Dat kan een aanvullende overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter in het convenant worden opgenomen. Het is aan te raden om in het eerste echtscheidingsconvenant al iets op te nemen over hoe veranderingen in de overeenkomst worden afgehandeld. Zijn er meningsverschillen over de wijziging en komt u er samen niet uit? Laat een van onze ervaren mediators u dan hierbij helpen.

Neem contact op