De betekenis van mediation is letterlijk bemiddeling. Mediation bij echtscheidingen is het bemiddelen tussen twee partijen over de afspraken die gemaakt moeten worden tijdens een scheiding. Aan het einde van de mediation zal het echtscheidingsconvenant de gemaakte afspraken weergeven.

Een mediator blijft onafhankelijk, zal geen standpunten innemen en neemt geen beslissingen. De mediator zal wel oplossingsgericht met u meedenken over uw specifieke situatie, maar uiteindelijk bent u, samen met uw partner, degene die de beslissingen neemt. Er gelden verder twee belangrijke uitgangspunten bij mediation:

  1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding. Alle gesprekken, verslagen en uitkomsten van de mediationgesprekken vallen onder de geheimhoudingsplicht. Inclusief eventuele derden die aan de gesprekken deelnemen. 
  2. Vrijwilligheid. Mediation heeft enkel zin wanneer u beiden op zoek bent naar een oplossing. Als een van u onvrijwillig deelneemt aan de mediation, dan zal het geen grote kans van slagen hebben. U bent te allen tijde vrij om deel te nemen, of van mediation af te zien. Het alternatief is echter duurder, want u zult dan bij een advocaat terecht moeten, tegen hogere kosten. Bovendien zult u niet zelf de oplossing bedenken, dit zal de rechter voor u doen.

Als samen scheiden voor u niet mogelijk is, dan kunnen onze adviseurs u helpen bij alleen scheiden. Bij alleen scheiden krijgt u beiden een persoonlijk adviseur.

Terug naar de FAQ